האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

מדידת עבודה

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

מדידת עבודה היא יישום טכניקות המיועדות לקבוע את תוכן העבודה של מטלה מסוימת ואת הזמן שיידרש לעובד מיומן לבצע את העבודה ברמת ביצועים מוגדרת.

מדידת עבודה וחקר שיטות (ע"ע) הם שני הענפים העיקריים של חקר עבודה.

שימושים

שימושי מדידת העבודה הם:

1. אספקת בסיס לתוכניות תמריצים המייחסות את התשלום לביצועים כפי שנמדדו על-ידי היחס בין שעות תקניות ושעות בפועל.

2. מעקב אחר ביצועים. על-ידי אספקת המכנה המשותף של שעות תקניות, מדידת עבודה מאפשרת השוואה של ביצועי היחידות השונות ושעות נוספות ליחידה בודדת. הנתונים בפועל ניתנים להשוואה עם המטרות כדי להצביע על התחומים הטעונים תיקון.

3. סיוע בהכנת תקציבים. בתקני הזמן אפשר להשתמש כדי להמיר תחזיות נפחים למספר הכולל של שעות העבודה הדרושות, אשר לחילופין, ניתן להמרה על-ידי שילוב שיעורים לשעה בעלות העבודה.

4. קביעת רמות איוש נוכחיות. על-ידי אספקת הנתון האוביקטיבי של "כמה זמן זה צריך לקחת", מדידת עבודה מאפשרת למנהלים להשוות את כמות הזמן המנוצלת בפועל עם כמות הזמן שהיתה צריכה להיות מנוצלת. כאשר רמות כוח-האדם עולות על הנדרש על-פי תקני הזמן, יש לערוך צמצומים בכוח-אדם. כאשר המצב ההפוך תקף, יש להגדיל את רמת האיוש הנוכחית.

5. קביעת צרכי כוח-אדם עתידיים. על-ידי הגדרת הזמן הנדרש לביצוע מטלות מוגדרות, מדידת עבודה מאפשרת תרגום רמות פעילות חזויות לדרישות צפויות לכוח-אדם.


 

טכניקות

חקר זמן

חקר זמן משתמש בשעוני-עצר כדי לקבוע את הזמן התקני להשלמת עבודה. התהליך מתחיל בניתוח העבודה למרכיביה הבסיסיים. שלב זה מאפשר הערכה ביקורתית של שיטת ביצוע העבודה ואז שיפור השיטה במידת האפשר.

השלב הבא הוא מדידת משך הזמן של כל מרכיב של הנוהל החדש כדי להגיע לסך הזמן הכולל לכל העבודה.

לסיום, נערכות התאמות שישקפו את מהירותו ויעילותו של המפעיל, וחישוב משכי מנוחה כדי לכסות את השפעת העייפות במשך תקופה ארוכה יותר. ההקצאה למנוחה משתנה על-פי העבודה, אולם נעה בדרך כלל בין 10 ל15- אחוזים.

התוצאה הסופית היא הזמן עבור המשימה, מוגדר בדקות תקניות, שהוא משך הזמן שיידרש לעובד מיומן בעל יכולת ממוצעת לבצע את המטלה תוך לקיחה בחשבון של כמות המנוחה הדרושה כתוצאה מעייפות וצרכים אישיים. עובד כזה צריך להפיק קצב ממוצע של 60 דקות תקניות לכל 60 דקות שעון במשך כל היום או המשמרת ללא מאמץ מוגזם או עייפות מופרזת. זה נקרא ביצוע תקני. עובד הזקוק ל80- דקות שעון כדי לעבוד 60 דקות תקניות, יעבוד בדירוג של 75, כלומר 80/60 x 100.

סינתזה

בסינתזה משתמשים במחלקות חקר עבודה אשר פיתחו במשך השנים ספריה של "מרכיבים", כלומר, זמנים תקניים לביצוע מטלות נפוצות הניתנות ליישום לכל אחת מהמטלות הקיימות בעבודה. השימוש במרכיבים חוסך מדידות חוזרות, ומשאיר למהנדס חקר הזמן רק את הטיפול במרכיבים יוצאי דופן.

מערכות זמן תנועה קבוע מראש

מערכות זמן תנועה קבוע מראש (זתק"מ) הן ספריות של מרכיבים תקניים המבוססות על התפיסה שעבודה אנושית מסוג פיזי מורכבת משילובים של תנועות בסיסיות של הידיים, הזרועות, הגו, הרגליים, הראש והעינים. הזמן הנדרש לביצוע כל תנועה בסיסית שונה רק במעט בין עובדים שונים, כך שבאמצעות חקירת סדרה של תנועות בסיסיות מספר מספיק של פעמים ניתן להכין טבלאות ביצועים סטנדרטיים לכל דפוס תנועה. או אז ניתן לחשב זמנים תקניים למטלה על-ידי הוספת זמני ה-זתק"מ לכל תנועה, ולהשתמש בתקנים אלה למטרות תיכנון ובקרה באותה דרך כמו אלה הנובעים מחקר זמן. במערכות זתק"מ משתמשים בתוכניות מדידת עבודה פקידותית.

אומדן ניתוחי

אומדן ניתוחי קובע זמנים תקניים בחלקו על-פי מרכיבים ובחלקו על סמך ערכים אמודים על-ידי עובדים מנוסים שקיבלו הכשרה בדירוג. שיטה זו אינה מדויקת כמו שתי השיטות האחרות, ועל-פי רוב משתמשים בה לעבודות בעלות אופן בלתי-שגרתי בהן קשה להכין נתוני חקר זמן, למשל בעבודות תחזוקה.

הגדרת תקני עבודה

מדידת עבודה מפיקה זמנים תקניים לכל עבודה המובעים בדקות תקניות. עבור עבודה מדורגת, התקן הצפוי הוא 100 כאשר יש תוכנית תמריצים אישית. כאשר אין תוכנית תמריצים, התקן הצפוי מעובדים מנוסים ובעלי מוטיבציה סבירה הוא 83.

ביצועים אישיים

ביצועים אישיים נמדדים על-ידי מספר הדקות התקניות שהופקו בעבודה, המובעות כאחוז מהזמן המנוצל בפועל להפקתן. מספר הדקות התקניות של העבודה שהופקה מחושב על-ידי הכפלת מספר היחידות שהופקו במספר הדקות התקניות ליחידה. זמן הייצור בפועל הוא הזמן שהוקדש לעבודה הנמדדת ללא זמן אבוד (זמן המתנה למשל).

ביצועים כוללים

ביצועים אישיים מודדים את קצב העבודה בעת ביצוע העבודה בפועל. קצב העבודה בתקופה הכוללת בה העובד נמצא בעבודה (שעות/דקות נוכחות) מכונה ביצועים כוללים.

על-פי רוב, ביצועים כוללים הם כעשר יחידות פחות מהביצועים האישיים של המפעיל. שימושי לבחון את ההפרש בין ביצועים אישיים וכלליים מאחר והפרש זה נמצא בשליטתם הישירה של אנשי הפיקוח באמצעות צמצום הזמן האבוד, במיוחד זמן המתנה.

שימוש בתקני עבודה

תיקצוב כוח-אדם

תקציבי כוח-אדם ניתנים להקמה על בסיס נתוני הביצועים הכוללים, כך:

* חישוב מספר הדקות התקניות שיופקו על-ידי הכפלת התפוקה הדרושה (למשל 430 יחידות ליום) בדקות התקניות ליחידה (למשל 15) = 6450.

* לקיחת קצב הביצועים הכולל (למשל 80) וחישוב דקות הנוכחות הדרושות להשגת קצב זה כאשר הדקות התקניות שיופקו נתונות.

* חילוק דקות הנוכחות בדקות בהן נכח כל עובד ליום (למשל 450) כדי לתת את מספר העובדים.

עלויות כוח-אדם

עלויות עבודה תקניות ניתנות לחישוב על-ידי הכפלת הדקות התקניות ליחידה (נניח 100 כאשר קיימת תוכנית תמריצים) בקצב לשעה בביצועים של 100. העלות לשעה תקנית בפועל תהיה השכר הגולמי מחולק במספר השעות התקניות שנעבדו.

בקרת כוח-אדם

מידע הבקרה המסופק על-ידי תקני עבודה יהיה:

* ביצועים אישיים בפועל: ביצועים אישיים מתוכננים

* ביצועים כוללים בפועל: ביצועים כוללים מתוכננים

* ביצועים אישיים בפועל: ביצועים כוללים מתוכננים

* עלות מתוכננת לשעה תקנית: עלות בפועל לשעה תקנית.

בנוסף להשוואת הנתונים בפועל עם הביצועים המתוכננים, ניתן להשתמש במידע בקרה זה כדי להשוות מגמות בין תקופות זמן שונות. או אז ניתן לאתר שונויות שליליות ולנתחן.

תועלות

מדידת עבודה מספקת בסיס ניתוחי לתוכניות תמריצים, תיקצוב ובקרת עלויות כוח-אדם והגדלת הפריון על-ידי אספקת תקנים מולם ניתן לתכנן, לעקוב ולשפר את הביצועים.


 

רגע של השראה
 

כושר שכנוע

הכל, חוץ מגלעד חתמו על תכנית פנסיה חדשה של החברה שבה נדרשה הפרשה נמוכה ביותר משכר העובד. החברה שילמה את כל היתר. לרוע המזל, נדרשה השתתפות של 100% מהעובדים, ולא, התכנית נדונה לגניזה.

ה'בוס' של גלעד ועמיתיו לעבודה התחננו אליו שוב ושוב, אך לשווא. גלעד אמר כי התכנית לא תשתלם לעולם.

בסופו של דבר זימן מנכ"ל החברה את גלעד למשרדו הפרטי. הנשיא אמר. "גלעד, לפניך עותק של תכנית הפנסיה החדשה וכאן יש עט. אני מבקש שתחתום על המסמכים כעת, ולא אתה מפוטר."

גלעד חתם מייד על המסמכים.

המנכ"ל שאל, "איכפת לך לספר לי מדוע לא חתמת על התכנית קודם לכן?"

גלעד השיב, "אף אחד לא הסביר לי אותה בצורה כל כך משכנעת."

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול