האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

בניית מודלים

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

מודל הוא ייצוג של מצב אמיתי. הוא מתאר יחסים בין הגורמים הרלבנטיים באותו מצב, ועל-ידי סידור וגיבוש של כל מידע אודות גורמים אלה, מציג את המציאות בצורה מפושטת.

שימושי המודלים

מודלים מסייעים ב:

1. הרחבת הבנתו של מקבל ההחלטות ביחס למצב בו ההחלטה צריכה להתקבל ושל התוצאות האפשריות של החלטה זאת;

2. המרצת חשיבה חדשה על בעיות על-ידי, בין השאר, מתן תשובות לשאלות "מה היה קורה לו" (ניתוח רגישות)

3. הערכת דרכי-פעולה חלופיות.

מאפייני המודלים

מודלים ניתנים לסיווג על פי המידה בה הם:

1. מוחשיים או מופשטים. קיימים סולמות המגדירים את מידת התואמות למציאות של המודל, החל מהעתק של התהליך המקורי ועד לתמצית סינתטית לגמרי של מרכיבי המצב המהותיים.

2. סטטיים או דינמיים. המצב ניתן לתיאור במודל סטטי בנקודת זמן מסוימת, בעוד שמודל דינמי משתמש בזמן כמרכיב עיקרי ובוחן את התופעות ביחס למאורעות קודמים ועתידיים.

3. דטרמיניסטיים או אקראיים. מודלים דטרמיניסטיים משתמשים באומדנים בודדים כדי לייצג את ערכו של כל משתנה, בעוד שמודלים אקראיים מראים טווחי ערכים עבור המשתנים בצורת התפלגות ההסתברות.

4. נורמטיביים או תאוריים. מודלים נורמטיביים הם קובעים (פרסקרפטיביים) בכך שהם מעריכים פתרונות חלופיים ומציינים מה היה צריך להיעשות, בעוד שמודלים תיאוריים פשוט מתארים את הפתרונות ואינם מנסים להעריכם.

תהליך בניית המודלים

הצעדים בבניית מודל הם:

1. החלטה על יעדי המודל באמצעות מתן תשובות לשאלות הבאות:

* אילו בעיות המודל מנסה לפתור?

* אילו החלטות יסייע המודל לפתור?

2. שקילה של מטרת המודל. האם היא:

* לספק פתרונות אופטימליים לבעיה (תיכנות לינארי ועצי החלטות נכנסים לקטגוריה זאת); או

* לספק פתרונות משביעי-רצון או מעשיים לבעיה (מודל-חברה, תאורית תור, הדמיית בקרת מלאי ומודלים היוריסטיים עושים זאת - מודל היוריסטי נוקט בקיצורי-דרך בהנמקה ומשתמש בנסיון האישי או בניסוי וטעיה בחיפוש אחר פתרון משביע-רצון).

3. תיאור במונחים כלליים של המצב שהמודל אמור לייצג ושל הגורמים או המשתנים המתנגשים במצב זה. בשלב זה נשקלת המידה בה המודל יהיה דטרמיניסטי (על-ידי שימוש באומדנים בודדים עבור ערך המשתנים) או ניחושי (שימוש בהתפלגות הסתברות). מצב טיפוסי הוא תחזית רווח לטווח ארוך, והגורמים יהיו ייצור, שיווק ומשאביה הפיננסיים של החברה והאסטרטגיות הרחבות שפותחו לעתיד.

4. סיווג המשתנים, העשויים להיות חיצוניים או פנימיים. משתנים חיצוניים הם התשומות העצמאיות למודל הפועלות על ההחלטות. הן יכולות להיות ניתנות או בלתי-ניתנות לשליטה. משתנים פנימיים הם תפוקות המערכת הנוצרות משילוב תשומות המערכת או גורמים חיצוניים עם מבנה ההחלטה עצמה.

5. זיהוי הפרמטרים או הקבועים שיוזנו למודל ולא ישנו את תקופת הזמן הנלמדת או טווח האפשרויות הנלקחות בחשבון. שיעור הרבית למשל, יכול להיחשב כקבוע.

6. ניתוח יחסי גומלין לקביעת השפעתו של גורם אחד על משנהו ומכאן את יחסי הגורם והתוצאה. על סמך ניתוח זה ניתן לבנות מודל גורם-תוצאה של המצב בו ניתן להשתמש כבסיס למודל מתמטי.

7. הקמת מודל מתמטי המכיל מערך סמלים המתארים משתני החלטות ואת היחסים ביניהם. במחשבים משתמשים כאשר המודל נעשה מורכב מדי לחישוב ידני. קיימות מערכות מודלים מיוחדות המהדרות את המודלים ישירות להצהרות הניתנות לקריאה על-ידי המחשב.

בחירת מערכת מודל ממוחשב

כאשר בוחרים מערכת מודל ממוחשב, יש לשקול את הגורמים הבאים:

1. האם המערכת אינטראקטיבית?

2. האם השפה ומבנה הפקודות קלים להבנה גם למשתמש שאינו מומחה?

3. באיזו מהירות יוכל טירון לכתוב ולהריץ מודל בודד למשל, לאישור פרויקט?

4. מהן עלויות העיבוד?

5. האם מערכת המודל מסוגלת לטפל בבעיות גדולות ומורכבות? כלומר -

- גמישות הטיפול בקובצי נתונים

- יכולת שפה מתקדמת

- יכולת איחוד לתרגום מבנה החברה או ההיררכיה שלה

- גמישות מבני הדוחו"ת.

יישומים

יישומי מודלים טיפוסיים כוללים:

* מודלים לתיכנון תקציבים החוזים תפוקות, מסייעים בהקצאת משאבים, קובעים את תמהיל המוצרים האופטימלי ומציינים את רגישות התקציב לשינויים במשתני-מפתח במהלך תקופת התיכנון, כלומר, השפעת שיעורי אינפלציה משתנים או שינויים בהון החוזר ובתזרים המזומנים;

* מודלים להובלה והפצה השואפים להגדיל את ריווחיות ניצול כלי הרכב ומרחב החיסכון על-ידי טכניקות ניתוב ותיזמון טובות יותר;

* מודלים לתיכנון ייצור להקצאת הייצור למחלקות וקווי יצור בדרך שתשיג את התפוקה המירבית, תצמצם עיכובים ותקצץ את עלויות הייצור, ההפצה ואחזקת המלאי;

* מודלים להקצאת משאבים לתיכנון עומסי מכונות עתידיים ודרישות כוח-אדם;

* מודלים למלאי לשיפור אחזקת המלאי והגדרת רמות מלאי מינימליות ורמות להזמנת מלאי חדש.

תועלות

שימוש במודלים יכול להביא את התועלות הבאות:

1. הבהרת כל הסוגיות, הגורמים והמשתנים המקיפים את ההחלטה;

2. שיפור קבלת ההחלטות על-ידי אספקת מידע על חלופות ותוצאות;

3. אפשרות להצבת שאלות "מה היה קורה לו" ומכאן להערכת הזדמנויות שונות;

4. חשיפת נתונים וכללי החלטה כדי שיהיה ניתן להטיל ספק בהנחות;

5. קיצור מחזורי התיכנון על-ידי ביטול חלק גדול של החישובים הידניים;

6. שיפור מידת הדיוק של התחזיות על-ידי ניצול עוצמתו של המחשב.


 

רגע של השראה
 

ראיה מושלמת

זקן בן שמונים רצה לנטוש את משחק הגולף בגלל ראייתו הלקויה. הוא חבט היטב בכדור, אך לא יכל לראות לאן הוא מגיע. הרופא "שידך" לו בן-זוג למשחק, בן תשעים, בעל ראייה מושלמת.

ביום הראשון בו שיחקו יחד, בן השמונים חבט את החבטה הראשונה ושאל את בן זוגו אם ראה היכן פגע הכדור. זה השיב, "כן."

שאל הראשון, "לאן הגיע הכדור?"

וזה השיב, "אינני זוכר."

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול