האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

בקרת נזקים כוללת

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

בקרת נזקים כוללת היא תוכנית מקיפה של פעילויות המיועדת למנוע פציעות ותאונות ולצמצם את ההפסדים הנגרמים לעסק כתוצאה מנזקים או זיהום.

בקרת נזקים כוללת חורגת מתחום מניעת התאונות הפשוטה על-ידי תקיפת כל הגורמים הפוטנציאליים להפסד בין אם נגרמו על-ידי פציעה או נזק. עם זאת, למרות שהטכניקה מכונה בקרת נזקים כוללת, היא מטפלת בשני תחומים עיקריים: בקרת תאונות ובקרת הפסדים. שני תחומים אלה משולבים בתוכנית בקרת נזקים כוללת.

בקרת תאונות

תאונה היא ארוע בלתי-מכוון או בלתי-מתוכנן העשוי להביא או לא להביא לנזק לרכוש, פציעה גופנית, השבתת העבודה או הפרעה לעבודה, או שילוב של הנסיבות האלו. בקרת תאונות כוללת היא במהותה דיווח וחקירה של כל התאונות כפי שהוגדרו למעלה, בין אם הן גרמו או לא גרמו לפציעה או הפסד. רק בדרך זאת ניתן לנקוט באמצעי מנע למניעת התרחשות נוספת של התאונה. יותר מכך, ביקורות בטיחות ובדיקות נקודתיות לוקחות בחשבון כל מפגע פוטנציאלי, אפילו הסיכון לפציעה או נזק הוא זניח.

תוכנית בקרת תאונות מורכבת מהצעדים הבאים:

1. ביקורת. סקירות סדירות של כל אזורי העבודה תוך שימוש ברשימות ביקורת כדי לזהות גורמים פוטנציאליים לפציעה או הפסד.

2. בדיקות נקודתיות. בדיקות נקודתיות תקופתיות, במיוחד באזורים בעלי סיכון גבוה, לחקירת בעיות אפשריות או כדי לעקוב אחר מידע ראשוני המצביע על סבירות לתאונה.

3. מרכזי בקרה. הקמתם של מרכזים כאלה לדיווח וניתוח פציעות (תחנות עזרה ראשונה) או נזק (יחידות תחזוקה). הם מבטיחים איסוף מידע לניתוח וחקירה נוספים על-ידי יועצי בטיחות וגיהות או קציני בטיחות.

4. כללי דיווח. כללים נוקשים מתפרסמים ונאכפים לגבי דיווח על תקריות. הם יכולים להיות מנוסחים כך: אם אתה או הציוד שאתה מפעיל מעורבים בתאונה כלשהיא שגרמה לפציעה גופנית או לנזק לרכוש, פעוטים ככל שיהיו, עליך לדווח על כך מיד למנהל העבודה או למפקח.

5. חקירה. החקירה מתבצעת בראש ובראשונה על-ידי מנהל העבודה או המפקח על-פי נוהל סטנדרטי. האדם האחראי לבקרת התאונות יחקור מקרים חמורים יותר אולם יבצע גם בדיקות נקודתיות של מקרים פעוטים יחסית כדי להבטיח שהחקירות המקומיות מנוהלות כהלכה וכדי לקדם את הכשרת מנהלי העבודה והמפקחים בחקירת ובקרת תאונות.

6. פעולה מתקנת. קצין בקרת התאונות ממליץ על פעולה מתקנת למניעת תאונות פוטנציאליות או לחיסול מפגעים.

7. ייעוץ יוזם. בקרת תאונות כרוכה לא רק בשיפור הסדרי הבטיחות הקיימים אלא גם במתן ייעוץ יוזם במועד התיכנון, ההתקנה או ההקמה של הציוד, המפעל או המבנה.

8. הכשרה. מנהלי עבודה, מפקחים ועובדים זקוקים להשראה והכשרה מתמידות בנוהלי בטיחות ושיטות למניעת תאונות.

9. חינוך. תוכנית מתמשכת של הסברה חינוכית להקניית הרגלי בטיחות טובים היא חיונית.

10מעקב. קצין בקרת התאונות ממשיך ועוקב כדי להבטיח נקיטת הפעולות המתקנות ואת יעילותן של תוכניות ההכשרה והחינוך.

בקרת נזקים

תפקידים

תפקידי בקרת נזקים הם:

1. איתור והגדרת שגיאות הכרוכות בקבלת החלטות בלתי-שלמה, שיפוט מוטעה, ניהול גרוע או פרטים הגורמים לתקריות הגורמות להפסד לעסק מכל סוג שהוא.

2. מתן ייעוץ להנהלה בנוגע למניעת שגיאות.

שיטות

באופן כללי, בקרת נזקים פועלת על-פי אותם נהלים כמו בקרת תאונות, למעט העובדה שהיא מכסה מיגוון רחב יותר של אזורים בעלי פוטנציאל לבעיות, כלומר לא רק נזק פוטנציאלי אלא גם כל הפסד, ישיר או עקיף, הנגרם מנזק הנובע מתאונה או משיטות עיבוד סטנדרטיות בהן נעשה שימוש בחברה. לדוגמה, בקרת הפסדים עוקבת אחר הפסדים פוטנציאליים הנובעים מזיהום, תנודות, העדר היגיינה, שריפות, מפגעי בטיחות ואפילו אחריות למוצרים.

היא גם לוקחת בחשבון את ההפסדים העלולים להתעורר כתוצאה מהפרעות בייצור במטרה לאמוד את הקדימויות באזורים בעלי פוטנציאל גבוה להפסד לשם נקיטת פעולה מתקנת.

המרכיבים העיקריים של ניהול בקרת נזקים הם:

1. זיהוי של המצבים האפשריים ליצירת הפסדים (קביעת סיכונים).

2. ניתוח הגורמים להפסדים בפועל או פוטנציאליים.

3. מדידת ההפסדים שנגרמו לחברה בפועל.

4. בחירת שיטות לצמצום הפסדים לרבות הנדסה מתקנת, נהלים מתוקנים, הכשרה וחינוך.

5. יישום שיטות אלו בתוך הארגון.

תועלות

התועלות של גישה שיטתית לבקרת תאונות ונזקים הן ברורות. התועלת המכריעה של מערכת בקרת נזקים כוללת היא שהיא יכולה להביא לצמצום משמעותי בהפסדים או בתאונות אם היא מונהגת ומנוהלת כתוכנית מקיפה עם גיבוי מלא מגבוה וקציני בטיחות מיומנים ומוכשרים למניעת תאונות או הפסדים.


 

רגע של השראה
 

יחסי ציבור

אחד העקרונות המרכזיים ביחסי ציבור הוא זה: לעולם אל תנסה לרמות את אמצעי התקשורת. היה ישיר. היה הגון. ולא, תמצא שכל הדלתות סגורות בפניך.

אין באפשרותנו לערוב לנכונות הסיפור הבא על פידל קאסטרו, אבל בין אם הוא נכון ובין אם לאו, הוא מבהיר את העיקרון שציינו לעיל.

מספרים שפידל קאסטרו, בניסיון להזים סיפורים בדבר חוסר שקט בציבור ואי שביעות רצון מהממשלה בקובה, הזמין עיתונאים מרחבי העולם, כדי לראות את המצב בקובה.

"אנחנו משפחה אחת גדולה ומאושרת," סיפר להם קסטרו.

כדי להוכיח זאת הוזמנו העיתונאים לסיבוב בבית ספר עם מדריך קובני. בבית הספר פתח קאסטרו בשיחה עם אחד התלמידים, בפני שורה של מצלמות טלוויזיה ומיקרופונים של הרדיו.

"מי אביך?" שאל פידל את הילדה הקטנה.

"פידל קסטרו הגדול," השיבה.

"מי אמך?"

"מדינת קובה הגדולה".

"אתם רואים!" שאג קאסטרו בתרועת ניצחון כשהוא קורן מאושר.

"מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה?" נשמע קול מהקהל.

"יתומה," השיבה הילדה.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול