האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

חוגי איכות

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

חוג איכות הוא קבוצת עובדים קטנה מאותה מחלקה או מאותו תחום. קבוצה זו נפגשת מרצון באופן סדיר, לשעה אחת בערך בשבוע, בתשלום, כדי לזהות בעיות הקשורות לעבודה, לנתחן ולפותרן. חוג האיכות מציג את הפתרונות בפני ההנהלה ובמקרים אחדים, מיישמם בעצמו. בדרך כלל, משתתפים בחוג שלושה עד שניים עשר עובדים והיא כפופה לאחראי עליה. חברים בחוגי איכות זוכים להכרה על השתתפותם בחוגים אלו ולעתים אף לתגמול.

ארגונים רבים רואים בחוגי איכות דרך לנצל את הידע של העובד, היצירתיות שבו והנעתו לשפר גישות, איכות עבודה ופריון כולל. מי נמצא בעמדה טובה יותר להכיר בעיות עבודה ולפותרן יותר מאשר עובדים הניצבים באופן ישיר מול בעיות אלו ומושפעים מהן? שיתוף העובדים בפתרון בעיות מספק עושר של משאבי אנוש התורמים לפריון. יתר על כן, העובדים זוכים להזדמנות לתרום לפעילות היומיומית. הפילוסופיה השיתופית מאחורי חוגי האיכות עשוייה ליצור כוח עבודה יעיל ומסופק יותר.

יישום חוגי איכות

ארגון המבקש ליצור חוגי איכות יעשה את הדברים הבאים:

1. יקבע יעדים.

2. ירכיב וועדת היגוי.

3. יבחר מנחה.

4. יבחר מנהיגים לחוגים ויכשירם.

5. יפתח מדיניות ויפרסם את התוכנית.

6. יכשיר את חברי החוג.

7. ינחה את החוגים.

8. יעריך את התוכנית.


 

 קביעת יעדים

חשוב לנסח את יעדי תוכנית חוג האיכות מיד עם הנהגתה. יעדים מוגדרים היטב עשויים לסייע בשלב הבא, לגיבוש תוכנית חוג האיכות, הרכבתה והערכתה. תחילה, היעדים עשויים להיות כלליים או ספציפיים, לטווח קצר או ארוך. אולם, על הארגון להגדיר, בצורה ברורה ככל האפשר, מה הוא מצפה להשיג בחוגי איכות אלו. יעדים שכיחים הם:

* לאפשר מעורבות בתפקיד

* בניית צוות עבודה

* צמצום השגיאות בעבודה

* שיפור הישגי הבטיחות

* שיפור התקשורת

* צמצום פסולת (בזבוזים)

* צמצום עלות

* העלאת המוראל

* שיפור יחסי הנהלה-עובדים

* יצירת כישורים לפתרון בעיות

רשימה זו אינה מקיפה. ארגונים צריכים לפתח יעדים שיתאימו לתפקידיהם המסוימים, תרבותם או בעיותיהם. מחובתך לשקול יעדים להם אתה מצפה מתוכנית חוגי האיכות, כאלה המתמקדים במשימה וכאלה המתקדמים באנשים.

הקמת וועדת היגוי

יש להקים וועדה של אנשים מדרגים ותפקידים שונים, כדי לפקח על כל תכנית חוגי האיכות. כדי שהשקפה זו תזכה לתמיכה רחבה בארגון, וועדת ההיגוי צריכה לייצג את כל האינטרסים. בוועדה ישתתף עובד מההנהלה הבכירה והוא יוכיח מחויבות, יספק משאבים כספיים ויסייע בקביעת המדיניות. עובד מהדרג הניהולי הבינוני יכול לדווח לדרג זה על תפקידו בהפעלת חוגי האיכות. לעתים קרובות, מנהלי עבודה ומפקחים הופכים למנהיגי החוגים הללו ולפיכך, ממלאים תפקיד חשוב בפעילויות וועדת ההיגוי. בוועדת ההיגוי יכהן נציג של וועד העובדים, לא רק כדי ל"השקיף" על התהליך אלא גם כדי לייצג את השקפת הוועד ולהעניק מתמיכתו. חברי וועדת ההיגוי צריכים לייצג פונקציות שונות וכן דרגים שונים בארגון. חשוב לכלול פרטים מפונקציות אלו כגון ייצור, בקרת איכות, הנדסה, מחקר ופיתוח, כוח אדם, הכשרה מקצועית, כספים ושיווק. ההשתתפות חייבת להיות מרצון.

אם בארגון אין אדם הבקי ביישום חוגי איכות, אזי ועדת ההיגוי תעסיק יועץ חיצוני שירכיב תוכנית. תוכנית זו תתאים ליעדי הארגון, "תמכור" את הפרויקט ברחבי הארגון ותכשיר את מתווך הפרויקט, מנהיגי החוג וחבריו. היועץ יכול לסייע בהערכת התוכנית והרחבתה.

וועדת ההיגוי מתאמת כל היבט של הפרויקט. וועדה בהרכב חברים מגוון ובעלי הנעה תתרום לקבלת רעיון הניהול השיתופי ברחבי הארגון ולשיפור האפקטיביות של החוגים.

בחירת מנחה

מנחה חוגי האיכות הוא האדם שמממש את חוגי האיכות. וועדת ההיגוי מתאמת את הפרויקט, מפרסמת את התוכנית ברחבי החברה, משתתפת בישיבות הראשונות של החוג, עוקבת אחר ישיבות החוג, מנהלת רשומות ואוספת מידע הדרוש להערכת תוכנית חוג האיכות. על המנחה להיות מחויב לפרויקט ולזכות בהערכת הארגון ככלל. עליו להיות בעל ידע וניסיון בחוגי איכות, בעל כושר מנהיגות מעולה וכן כישורי תקשורת והדרכה. המנחה צריך להשתייך לאגודה המקצועית הקשורה לחוגי האיכות ומצפים ממנו שיפעל בפעילות גומלין עם מנחים אחרים, במישור המקומי והארצי.

בדרך כלל, עבודת המנחה מתבצעת במשרה מלאה, להוציא חברות קטנות. המנחה כפוף בדרך כלל למנהל הייצור, מנהל בקרת האיכות או מנהל משאבי אנוש. במקרים אחדים, מנחה חוגי האיכות יהיה כפוף ישירות לסמנכ"ל או למנכ"ל. בגלל מגוון המשימות הכרוך בתיאום תוכנית חוגי איכות, על המנחה להשתדל שלא לטפל ביותר מעשרים חוגים. יתכן שכל מפעל נפרד ירצה מנחה משלו.

המנחה עשוי להיות המפתח להצלחת חוגי האיכות. משימות המנחה כוללות, בין השאר: קידום התפיסה; מתן תשובה להתנגדויות; לבקש עצת עובדים בכל הדרגים ולהשתמש בה; הנעת אחרים, הכשרתם ותרגולם; וכן, לשמש כאיש קשר וכגורם חדשני בארגון.

בחירת מנהיגי החוג והכשרתם

ישנן שתי אסכולות של דעות בנוגע לבחירת מנהיגים עבור חוגי האיכות ההתחלתיים. כיוון שבדרך כלל תפיסה זו מתחילה לפעול בקנה מידה קטן ומתרחבת בהדרגה ברחבי הארגון, יתכן שתרצה לבחור מנהיגים המסוגלים לממש את התפיסה. כלומר, יש לבחור מנהלי עבודה ומנהלי מחלקות שכבר עוסקים במנהיגות מעורבת. גישתם כלפי חוגי האיכות תהיה חיובית והם יצליחו "להזניק" את החוגים החדשים. לעומת זאת, עובדים אלו זקוקים פחות מכולם לחוגי איכות. לעומת זאת, קיימת גישה הממליצה להתחיל בחוגים במחלקות הזקוקות לשיפור ובאנשים שסגנון הניהול שלהם דורש שינוי. הכשרה קפדנית של מנהלי עבודה או מפקחים עצמאיים שיעודדו ויקבלו הערות מקרב אנשיהם, עשויה להביא לחוגי איכות מוצלחים יותר.

מנהיג חוג האיכות צריך להיות האדם המדורג בדרגה אחת מעל לעובדים המשתתפים בחוג. מנהיגי חוג איכות מבצעים מגוון תפקידים הכוללים:

* להפיח התלהבות בקרב העובדים בנוגע לישיבות החוג

* ישיבת חוג פעם בשבוע

* קביעת מועדי ישיבות והטלת משימות

* אכיפת קוד התנהגות בישיבות

* לשמש כאיש קשר בין חברי הארגון ובין המנחה

* סיוע בהכשרת חברים

* ניהול רשומות חוג

מדריכי חוגי איכות צריכים לעבור הכשרה במנהיגות, דינמיקה קבוצתית, בניית צוות, פתרון בעיות בקבוצה, יחסים בינאישיים, ניהול קונפליקט וחשיבה יצירתית. הם צריכים להכיר היטב את תפיסת חוגי האיכות ויעדי הארגון עבור תוכנית זו. בנוסף, עליהם לעודד את קבוצותיהם לפתור בעיות בדרך דמוקרטית. זו עשויה להיות משימה קשה עבור מנהלי עבודה אשר קודם לכן עודדו אותם לנהל, לתת הוראות ולפקח על עובדים. תחילה, חברי חוג האיכות עשויים לחוש חשדנות כלפי הדגש החדש על השתתפות שווה. חשוב לדעת שהנהגת חוג איכות אינה דומה לפיקוח על צוות עבודה. במהלך שעת הפגישה האחת של החוג, הממונה/המנהיג הוא פשוט חבר אחד מהחוג, שעליו מוטלת אחריות נוספת.

פיתוח מדיניות ופרסום התוכנית

על הארגון לפתח מדיניות כוללת בנוגע לחוגי איכות. הצהרת מדיניות כתובה תלווה בתמיכה בתוכנית, תיתן תשובות למספר שאלות וניתן להפיצה כאחד האמצעים לעודד התמצאות של עובדים בפרויקט. הצהרת המדיניות תכלול הצהרת יעדים לתוכנית ותדגיש כי ההשתתפות בכל דרג היא מרצון. עליה להתוות את היקף הפרויקטים שמותר לנהל בישיבות. יצוין בה שבחוגים לא ידונו נושאים כגון משכורות והטבות, מדינות העסקה ופיטורין, סכסוכים בינאישיים, קובלנות ונושאים הקשורים בחוזי עבודה.

בדרך כלל, בהצהרות של מדיניות החברה בנוגע לחוגי האיכות גם מציינים מתי החוגים נפגשים, במשך כמה זמן, היקף החוגים, כיצד בוחרים מנהיגים, מה ההכשרה הניתנת להם, ומה התגמול עבור השתתפות, אם אכן ניתן תגמול כזה. כמו כן, מן הראוי לציין כי ההנהלה תנסה אמנם ליישם את מרבית הפתרונות, אולם, יתכן ולא יהיה ביכולתה ליישם כל המלצה שהוצעה.

יש צורך לתכנן את הסברת תוכנית חוגי האיכות וקידומה. כיוון שהתהליך כרוך בשינויים בהשקפת המנהיגות בארגון, התוכנית תטפל בשאלות והתנגדויות רבות. באופן דומה, על המנחה והמנהיג של החוג לסנגר על התוכנית, כדי לגייס מספר נכבד של משתתפים נלהבים. מנסיונן של חברות מתברר כי השיטות הבאות הצליחו בקידום חוגי האיכות: מכתבי הודעה על התוכנית לעובדים, פרסום מאמרים בבטאוני החברה, הצגה רשמית של התוכנית בפגישה של שאלות ותשובות, חוברות לגיוס משתתפים, קטעים מתוך חוברת ההדרכה לעובד, הסברת התוכנית בישיבות הכוונה של עובדים חדשים ומידע המתפרסם על לוחות המודעות. יש ארגונים המפרסמים הודעות לעיתונות המקומית, או מפרסמים את תוכנית חוג האיכות כחלק ממאמצי המכירה שלהם.

הכשרת חברי החוג

יש להכשיר כל עובד המתנדב להצטרף לחוגי איכות, כדי שיבין תפיסה זו ויפתח מספר כישורים בסיסיים הדרושים כדי לתפקד בישיבות החוג. על החברים להכיר את השלבים הבאים בתהליך פתרון בעיות ולהתרגל אליהם: זיהוי הבעיות, בחירת בעיה לפתרון בהסכמה פה אחד, איסוף מידע, יצירת פתרונות חליפיים, בחירת הפתרון הטוב ביותר מבין החלופות, העלאת המלצות או יישום הפתרון, הערכת תוצאות, והצגת התוצאות. בנוסף, החברים עשויים להפיק תועלת מהכשרה בפעילות גומלין בקבוצה, כישורי הקשבה ונשיאת דברים בפני הקבוצות. אסור לארגון להקריב את נושא הכשרת החבר ולהעדיף את הכשרת מנהיגי החוג. שני סוגי ההכשרה הם חיוניים. כיוון שהישיבות המתקיימות בפועל הם המהות האמיתית של התוכנית, יש להקנות לחברים כישורים בפתרון בעיות ותקשורת קבוצתית, הדרושים כדי להפוך את הדיונים למשמעותיים ופרודוקטיביים.

ניהול חוגים

מיד עם השלמת הכשרת החבר, מנהיג החוג יקבע את התאריך לישיבה הראשונה של חוג האיכות, בתוך השבועיים הקרובים. בנקודה זו, החברים חשים הנעה והם עדיין זוכרים בבירור את ההשקפות שלמדו בהכשרה. החברים מתחילים את תהליך פתרון הבעיות על ידי העלאת בעיות שלדעתם דורשות פיתרון. הם עשויים לפתוח בתהליך של העלאת רעיונות כדי לעודד יצירתיות ולזהות בעיות שאינן ברורות מאליהן, הניצבות מול הארגון. מנהיג החוג לא יעריך ולא ישפוט את הרעיונות שמעלים החברים כדי לכוונם לפיתרון בעיה מסוימת. תפקידו הוא דווקא לסייע לקבוצה להתקדם לקראת הפיתרון ולהבטיח שלכל חבר בקבוצה תהיה הזדמנות להשתתף בדיון. כל שבוע, החוג ילבן בעיה בהתאם לדגם פתרון הבעיות, עד אשר הפיתרון ייושם ויוערך. אם חוג האיכות אינו מסוגל ליישם את הפיתרון בעצמו, אזי ייפגש עם המנהל כדי להמליץ על תוכנית יישום. מנהל שאינו מסוגל לקבל המלצה צריך להציע נימוקים הגיוניים לסירוב. סירובים תכופים יפגעו בבטחון החברים ובמהימנות התוכנית. קרוב לוודאי כי חברים בחוג האיכות הנוכחים לדעת כי תרומתם מתורגמת לפעולה ארגונית, יהפכו לעובדים נאמנים יותר, בעלי הנעה גבוהה יותר ופרודוקטיביים יותר.

הערכת התוכנית

וועדת ההיגוי תפתח אמות מידה להערכת תוצאות התוכנית בהשוואה ליעדים ההתחלתיים. כאשר קובעים האם התוכנית הצליחה, יש לשקול את ההיבטים הכספיים והמרכיבים האנושיים של חוגי איכות. קבוצה בלתי-משוחדת של מעריכים צריכה לפתח נהלים אוביקטיביים למדידת התוצאות. אמות המידה להערכת חוגי איכות כוללות:

* עלייה בתפוקה

* צמצום היקף העבודה החוזרת

* צמצום עלות או פסולת

* השגי בטיחות משופרים

* צמצום היעדרויות, איחורים, תחלופת עובדים

* פחות תלונות צרכנים

* פחות קובלנות

* צמצום קונפליקטים בינאישיים

* תדירות התקשורת ואיכותה

* בקשות לחוגי איכות נוספים

* הגברת המודעות לאיכות

שיקולי עלות

וועדת ההיגוי של חוגי האיכות תרצה להכין תקציב טנטטיבי לפרויקט. עלויות שהתרחשו כתוצאה ישירה מהתוכנית יחולקו לקטגוריות הבאות:

* משכורת המנחה והטבות

* דמי ייעוץ (אפשרות)

* חומרי הדרכה

* תוכנית תגמול (אפשרות)

בנוסף, יהיו עלויות עקיפות של זמן וועדת ההיגוי, זמן המנהיגים והחברים, עלויות פקידות ועלויות חדר הישיבות. יש ארגונים המחשבים תשואה על ההשקעה על ידי השוואה בין עלויות אלו ובין ההשפעה הכלכלית של בעיות שנפתרו בחוגי איכות. יש המדווחים על חסכון כספי ניכר כתוצאה מחוגי איכות. לעומת זאת, קשה ללמוד את השפעת החוגים על התפתחות הפרט ותרבות המחויבות של העובדים בארגון.


 

גמול על חוגי איכות

מרבית תוכניות חוג האיכות אמנם אינן מעניקות גמול מיידי למשתתפים, אולם, כל תוכנית צריכה אמצעים להכרה בהשתתפות העובדים וגמול עליה. ההנהלה יכולה לשלוח מכתבי הערכה לכתובת הבית של כל חברי החוג, עם עותקים שיתויקו בתיקו הקבוע של העובד. תעודות על הישגים שיוצבו במקומות בולטים יעניקו הכרה ציבורית לחברי החוג. ארוחות, פיקניקים או נשפים לכבוד משתתפי החוג יתרמו ללכידותו וגם יעניקו הכרה לחבריו. יש חברות המעניקות למשתתפי החוג מתנות קטנות, כגון, חולצות טריקו, ספלי קפה וכו'. סמל צנוע זה של הערכה אינו כה חשוב כמו העובדה שההנהלה מביעה הכרה ותודה למשתתפי החוג. אנשים אלו צריכים לחוש שהם מיוחדים.

חברים בחוגי איכות בוגרים חשים לעתים קרובות גמול פסיכולוגי כתוצאה מההכשרה שקיבלו וההזדמנות לתרום את חלקם. הם מסוגלים להביע את רעיונותיהם, לשתף פעולה באופן יצירתי עם עמיתים ולהשפיע השפעה אמיתית על הארגון. הסיפוק שחש הפרט, גאוותו ותחושת ההגשמה העצמית ממעורבות בחוגי איכות היא גמול בלתי-מוחשי אך עצום.

תנאים ארגוניים להצלחת חוגי האיכות

חוגי איכות הם אמצעי חיובי לארגונים ועובדים בודדים. אולם, תהליך זה לא יצליח בכל ארגון. להלן מספר תנאים או מאפיינים ארגוניים שהם תנאי מוקדם להצלחת תוכנית חוג האיכות:

* קיימת גישה כללית של תמיכה בתוכנית, מצמרת הארגון כלפי מטה.

* הארגון מעריך אנשים.

* הארגון מעריך חדשנות.

* עובדים מסופקים באופן כללי מהפיצוי והביטחון במישרה.

* התוכנית מקבלת מספיק מימון וכח אדם.

* האקלים הארגוני הוא חיובי.

* יחסי עובד הנהלה הם טובים בדרך כלל.

* הארגון מבקש לגבש מנהיגות מעורבת.

כיוון שחוגי איכות מפיצים את סמכות קבלת ההחלטות, מאנשים מעטים לרבים בארגון, התפיסה עלולה להיראות מאיימת. כדי שחוגי האיכות יצליחו דרושה נכונות של מספיק אנשים בכל דרגי החברה להשתתף בחוגים אלו. מנהלי עבודה ומנהלים אחרים צריכים להאמין כי העובדים הם אחראים ונבונים ומסוגלים לתרום תרומה חשובה לחברה. העובדים צריכים לסמוך על ההנהלה ולחוש התלהבות ואופטימיות כלפי התוכנית. אם העובדים מבקשים לבצע את המינימום רק כדי לקבל את תלוש המשכורת, או אם הם רואים את חוגי האיכות ככלי לתמרון מצד ההנהלה, אזי התוכנית לא תצליח. ההנהלה צריכה להיות מוכנה להקשיב לעובדים ולהעניק להם את הסמכות ליישם את רעיונותיהם לשיפורים במקום העבודה. בקצרה, חוגי איכות מבוססים על כבוד בין אנשים.

התנגדויות ומכשולים שכיחים

בכל ארגון יתעוררו התנגדויות לחוגי איכות. תחילה יש שיחשבו כי תפיסה זו גוזלת זמן רב מדי, היא יקרה או אידיאלית מדי. להלן מספר התנגדויות שכיחות העולות ביחס לחוגי איכות והצעות לתגובות עליהן:

התנגדות: פגישות החוג במסגרת שעות העבודה יפגעו בפריון העבודה.

תגובה: יתכן ובהתחלה זה יפגע בפריון, אולם, תוך זמן קצר, הפתרונות שיגובשו בפגישות החוג והנעה מוגברת של החברים יתרמו לפריון.

התנגדות: אין לנו זמן לחוגי איכות. אנחנו כבר עסוקים מדי ובקושי מספיקים לבצע את העבודה הרגילה.

תגובה: לחוגי איכות דרושה רק שעה אחת בשבוע. בטווח הרחוק, חוגי איכות חוסכים זמן, אנרגיה וכסף על ידי פתרון בעיות הקשורות לעבודה.

התנגדות: תיפגע סמכותם של מנהלי עבודה ומנהלים אחרים.

תגובה: תרומת העובד אינה באה במקום החלטות הנהלה. היא מאפשרת להנהלה לקבל החלטות באיכות טובה יותר.

התנגדות: ישיבות חוגי איכות פשוט יהפכו לישיבות חברתיות חסרות תועלת.

תגובה: הכשרת מנהיגים וחברים תבטיח כי החוגים ינצלו את זמן הדיון בצורה פרודוקטיבית.

התנגדות: אין זה מתפקידי לפתור בעיות. מנהלי עבודה, מנהלים אחרים או מומחי בקרת איכות מקבלים תשלום כדי לעשות זאת.

תגובה: לעתים קרובות העובדים הם המודעים לבעיות הדורשות פיתרון. מדוע לא תציע מהידע שלך, כאשר אתה מקבל תשלום עבור זמן עבודתך, כדי לתרום לשיפור בחברתך?

בנוסף, יש מכשולים שעליך להימנע מהם בעת יישום חוגי איכות בארגון. כפי שנאמר קודם לכן, התנאים צריכים להתאים לחוגי איכות. חברות צריכות להימנע מלהתחיל תכנית שנועדה לכישלון, בגלל היעדר אווירה ארגונית מתאימה. תוכנית חוג האיכות צריכה להתחיל בהיקף קטן ולהתרחב בצורה הדרגתית. חוסר סובלנות או תוקפנות כלפי התוכנית יביא לקשיים. הארגון צריך לעשות יותר מאשר לשלם מס שפתיים לתוכנית חוג האיכות. עובדים עשויים לחוש מרומים אם מבקשים את הערותיהם ולאחר מכן אין מיישמים אותן. אין להקים חוגים ללא הכשרה מתאימה לכל המעורבים. הדיונים יהיו סתם בזבוז זמן אם החברים בחוג לא יקבלו סדר יום וכן קווים מנחים לפתרון הבעיה ואם מנהיגי החוג לא יצליחו להביא את הקבוצה למצב של פעולת גומלין משמעותית ומאוזנת.

פרטים וארגונים המעורבים בחוגי איכות, נהנים מיתרונות רבים. באמצעות דיון בנושאי איכות ופריון עבודה, חברי החוג מפתחים תחושה מתעלה של מצוינות המשפיעה גם על התנהגותם בעבודה. הם חשים גאווה מחוזקת ונאמנות בעבודתם וגוברת תחושת ההשתייכות לארגון. הודות להכשרה שהם מקבלים, המשתתפים הופכים לעובדים מיומנים יותר. חוגי איכות תורמים לשיפור התקשורת ולגישה ריאליסטית יותר בקרב עובדים. הם מביאים להבנה טובה יותר של הקשיים הניצבים בפני מנהלי העבודה. לעתים קרובות, מנהלי העבודה חשים הערכה רבה יותר כלפי הכפיפים, בעקבות חוגי איכות אלו. באופן כללי מתפתחת בארגון אווירה של שיתוף פעולה. הארגון מתקדם לקראת מעורבות משופרת והוא מפיק תועלת מהידע וההבנה של קבוצה רחבה יותר, וזהו המשאב החשוב ביותר עבורו.

הצעות להצלחת חוגי איכות

לסיכום, בהתבסס על נקודת המבט של אנשים שהשתתפו ביישום חוגי איכות, לפניך מספר עצות שיתרמו להצלחה:

* יש להכיר בכך שחוגי איכות עשויים לחייב שינויים בסגנון הניהול.

* ההשתתפות חייבת להיות מרצון.

* יש להבטיח שהחוגים יעסקו בבעיות שבתחום מיומנותם.

* יש להבטיח שהחוגים יפתרו בעיות ולא רק יזהו אותן.

* פרויקטים של חוג איכות צריכים להיות קטנים ובלתי-מסובכים.

* יש לדעת כי ההכשרה חיונית.

* יש לספק מידע גלוי וחיובי בנוגע לחוגים, ולעתים קרובות.


 

רגע של השראה
 

בעיטה למעלה

צ'ארלס סטיינמץ היה מדען גאון שהגה רעיונות והמצאות רבות שסייעו בבניית חברת הענק האמריקאית ג'נרל אלקטריק. בתחילת הקריירה שלו בחברה ובגלל כישוריו הכבירים, הוא מונה לראש מחלקה. עד מהרה קרסה המחלקה מכיוון שסטיינמץ היה אומנם מדען מבריק, אך מנהל גרוע ביותר.

מנהלי החברה היו אובדי עצות. כדי להציל את המחלקה היה עליהם להשעות את סטיינמץ מתפקידו. יחד עם זאת הוא היה העובד החשוב ביותר שלהם ואדם רגיש ביותר.

הבעיה נפתרה על ידי יצירת תואר חדש, מהנדס יועץ ראשי ו"קידומו" של סטיינמץ למשרה. נאמר לו שהוא יהיה בבחינת "בית דין עליון" מדעי, המבוסס על אדם אחד. הוא ישפוט את כל המחקר המתבצע בחברה. בו זמנית, הוא ישוחרר מכל תפקידיו המנהליים כדי שיוכל להקדיש את מרבית זמנו לתפקידיו החדשים.

יהיו אנשים מבריקים כאשר יהיו, אין זה אומר בהכרח שהם יהיו מנהיגים טובים. ניהול בני-אדם הוא משחק שונה לחלוטין. יחד עם זאת מדהים לראות עד כמה אנשים רבים סבורים כי בגלל היותם מוכשרים בעבודתם, הם יוכלו גם להיות מנהלים או מפקחים טובים. הרגשה זו היא כמעט אוניברסלית.

הגיוני כביכול לחשוב כי אדם שבקי על בוריו כמעט בכל תפקיד במחלקה יהיה באופן טבעי המנהל הטוב ביותר. למעשה, אנשים כגון אלה עלולים לסבול מבעיות קשות.

ראשית, אם הם שופטים כל אחד אחר לפי אמות המידה שלהם, הם עלולים לצפות מהכפיפים להצליח יותר מכפי שאלה מסוגלים. אם מנהיגים אלו יתעקשו להוכיח לעובדיהם עד כמה הם מסוגלים לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר, אף אחד מהעובדים לא ישמח לעבוד עבורם.

ביצוע עצמי של תפקיד על הצד הטוב ביותר הוא דבר אחד. לשכנע אחרים לבצע היטב את תפקידם הוא דבר אחר. כאשר אנשים עוברים לעמדות ניהול הם חוצים קו חשוב. שוב אין שופטים אותם רק על סמך מה שהם מסוגלים לבצע. ערכם תלוי בעיקר במה שהם מסוגלים לבצע תוך עבודה משותפת עם אחרים.

גורם חדש נכנס לתמונה -- אינטראקציה של בני אדם שכל אחד מהם בעל אישיות משלו. ניהול מגעים עם בני אדם באופן מיומן כמוהו כאומנות, כמשהו מיוחד בפני עצמו, זו עבודה כמו כל עבודה אחרת. זו אינה תכונה טבעית שמרביתנו נולדים אתה. יש ללמוד אותה, בדרך כלל בדרך הקשה באמצעות ניסיון וטעייה.

מעבר כגון זה עלול להיות קשה במיוחד לאנשים -- יהיו נבונים כאשר יהיו -- שבילו מרבית מחיי העבודה שלהם במגע עם עובדות ולאו דווקא עם אנשים. רואי חשבון, מדענים ומהנדסים, לדוגמא, העוברים לתפקידי ניהול, נתקלים בבעיה חדשה. ככל שיטיבו להכיר בעובדה זו, כך טובים סיכוייהם להתמודד אתה בהצלחה.

כל המנהלים חייבים להאציל לאחרים דברים שיכלו לעשות בעצמם בצורה טובה יותר. יחד עם זאת, אם ברצונם להשיג רצון טוב ושיתוף פעולה של אלה הכפופים להם, עדיף להם אם ישמרו את העובדה הזו לעצמם. יש באפשרותם להכשיר אחרים ולהדריכם, אך יש לעשות זאת בעדינות מבלי לנפנף בעליונותם או מבלי לערער את הביטחון העצמי של עובדיהם.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול