האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

חשבונאות ניהולית

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

חשבונאות ניהולית מספקת מידע להנהלה על העלויות הנוכחיות והחזויות ועל הריווחיות של פרויקטים, מוצרים, פעילויות או מחלקות אינדיבידואליות כקנה מידה לקבלת החלטות ותיכנון פיננסי.

טכניקות

חשבונאות ניהולית משתמשת בטכניקות הבאות:

1. חשבונאות עלות (ע"ע). רישום והקצאת נתוני עלויות.

2. ניתוח עלויות. סיווג וניתוח של העלויות במטרה לסייע לתיכנון ובקרת העסק.

3. תמחור ספיגה (ע"ע). שיוך כל העלויות, קבועות ומשתנות כאחד, לפעולות או מוצרים.

4. תמחיר עלות שולית (ע"ע). הפרדת העלויות הקבועות והמשתנות או השוליות והקצאת עלויות שוליות אלו למוצרים או תהליכים.

5. תמחור סטנדרטי (ע"ע). הכנת עלויות קבועות מראש או סטנדרטיות והשוואתן עם העלויות בפועל לזיהוי שונויות.

6. ניתוח שונויות (ע"ע). זיהוי וניתוח של הפרשים בין עלויות בפועל ועלויות סטנדרטיות, או בין תקורה בפועל ותקורה מתוקצבת, מכירות ורווחים, תוך התייחסות לאספקת קנה-מידה לפעולות המתקנות הדרושות.

7. ניתוח עלות-מחזור-רווח (ע"ע). חקר היחסים בין ההוצאות, ההכנסות וההכנסה הנקיה כדי לקבוע את ההשלכות של רמות הרווח על שינויים בעלויות, מחזור (תפוקה או מכירות) או מחירים.

8. גרפי רווח-מחזור. חשיפה של השפעת השינויים במחזור על ההכנסה הנקיה.

9. ניתוח נקודת איזון (ע"ע). מציין את הנקודה בה ההכנסה ממכירות שווה לסך העלויות ובה אין לא רווח ולא הפסד. מראה גם את הרווח או ההפסד הנקי הסביר שינבע מרמות פעילות שונות.

10ניתוח תמהיל מכירות (ע"ע). חישוב השפעות השינויים בתמהיל התפוקה של המוצרים השונים המשווקים על-ידי החברה על הרווחים.

11תיקצוב פיננסי (ע"ע). מטפל ביצירת תקציבים - דוחות במונחים כמותיים ופיננסיים של ההקצאה המתוכננת והשימוש במשאבי החברה. הצורה הבסיסית של תקציב היא תקציב סטטי, כלומר כזה היוצא מנקודת הנחה של רמת פעילות קבועה.

12תקציב גמיש (ע"ע). לוקחים בחשבון את טווח הנפחים האפשריים של רמות הפעילות.

13תיקצוב על בסיס אפס (ע"ע). דורש מהמנהלים להצדיק את כל ההוצאות המתוקצבות ולא להכין תקציבים כהמשך להוצאות של השנה הקודמת.

14בקרה תקציבית (ע"ע). משווה את העלויות, ההכנסות והביצועים בפועל עם התקציב הקבוע או "הגמיש" כך שבמקרה הצורך, ניתן יהיה לנקוט בפעולה מתקנת או להכניס שינויים בתקציב.

15חשבונאות תקורה (ע"ע). מיועדת במיוחד לזיהוי, מדידה ובקרת התקורה.

16חשבונאות מרכזי אחריות (ע"ע). מגדירה את מרכזי האחריות של מנהלים באותם תחומים האחראים לעלויות וההכנסות המשויכות להן.

17תיקצוב הון (ע"ע). תהליך הבחירה והתיכנון של השקעות הון המבוסס על הערכת התשואות שיושגו מההשקעות. הטכניקות העיקריות להערכת הון הן חישוב שיעור התשואה, תקופת ההחזר ותזרים מזומנים מהוון.

18ניתוח סיכונים בהשקעה (ע"ע). אומד את הסכנות של אי-השגת תחזיות התשואה על ההשקעות.

שימושים

יעד

היעד העיקרי של חשבונאות ניהולית הוא לספק מידע ניהולי שיסייע למנהלים למטב את החלטותיהם תוך התייחסות לשיפור הביצועים הנוכחיים ולהשגת צמיחה ריווחית בטווח הרחוק. לפיכך, ניתן לתאר את החשבונאות הניהולית כפיתוח ושמירה של מערכת המידע הניהולי.

עקרונות

בביצוע המשימה, מונחים החשבונאים הניהוליים על-ידי שני עקרונות-מפתח:

1. השוואה.

* של מה שהושג עם מה שצריך להיות מושג. זהו תהליך משוב המיועד להצביע על הדרך לפעולה מתקנת ולביצועים משופרים, לא רק מקל להכות בו את המנהלים; או

*   של דרכי-פעולה חלופיות תוך התייחסות להחלטה על דרך-הפעולה הטובה ביותר במונחי עלות/תועלת, חסכוניות או תשואה על ההשקעה - זהו תהליך הערכתי.

2. רלבנטיות. חשבונאות ניהולית ככלי לקבלת החלטות חייבת להתייחס לנתונים הרלבנטיים בלבד, כלומר למידע שיוביל את המנהל להחלטה הטובה ביותר. כאשר מנהלים מקבלים החלטות הם בוחרים בין חלופות במטרה לחזות את ההחלטה בעלת העתיד הטוב ביותר. עלויות הסטוריות רק מסייעות בעיצוב תחזיות, והעלויות או הנתונים הרלבנטיים הם נתוני העתיד הצפוי שהינו שונה מחלופה לחלופה. כל פריט הנשאר זהה חרף שינוי דרך הפעולה נחשב כבלתי-רלבנטי.

קבלת החלטות ופתרון בעיות

בחשבונאות ניהולית משתמשים כדי לסייע בהחלטות או בפתרון בעיות בתחומים הבאים:

1. תיכנון לטווח רחוק

2. בקרה פיננסית ותקציבית

3. מדידה וניתוח הריווחיות ותיכנון שיפור הביצועים

4. צמצום עלויות

5. הערכת השקעות וניהול תיקים

6. תמחיר

7. החלטות "לקנות או ליצר"

8. פיתוח מוצרים ותמהיל מוצרים

9. תיכנון כושר ייצור

10. תיכנון הפצה.

תועלות

החשבונאות הניהולית משלבת מיגוון רחב של טכניקות כמותיות וניתוחיות. באמצעות הבנה של היצע הטכניקות האלו וכיצד ניתן להשתמש בהן, ההנהלה נמצאת בעמדה הטובה ביותר לקבלת החלטות טובות ולהכנת תוכניות מציאותיות לעתיד.


 

רגע של השראה
 

אל תעמוד שם ותיפגע

המפתח להשגת שגשוג והגשמה עצמית הינו לקיחת אחריות אישית. אנשים המשיגים כל העת את יעדיהם יודעים כי להם הכוח לשלוט על גורלם. הם מקבלים את הידיעה שכל אחד מאתנו אחראי במאה אחוזים על חייו.

אתה גורם לדברים לקרות עבורך. אירועים חיצוניים, תפקודי הגוף ותגובות נפשיות הן בשליטתך. מהות ההגשמה העצמית היא הידיעה כי הכול בחיים נתון לבחירה - וכי לכל אחד מאתנו ניתנו בחירות וחלופות רבות מכפי שאנו רוצים לשקול, או שלא חשבנו עד כה כי הן אפשריות.

עליך לזכור כי מה שחשוב בחיים איננו מה שקורה, אלא, כיצד אתה מתייחס לזה ומה אתה מפיק מזה. כאשר אירועים חיצוניים או בני-אדם אחרים מאיימים לשבש את מסלולך, אתה מחזיק את המפתח לתגובה. אל תעמוד שם ותיפגע - נקוט אמצעי זהירות! על ידי קבלת אחריות ליצירת התוצאות עבורך, אתה יכול ללמוד כיצד להגיב על לחצים ולהסתגל אליהם.

לכן, במקום להאשים את ה'בוס' או את הממשלה, או את המזל, קבל את הרעיון כי  אתה אחראי לקבוע, ליצור ולעצב את מקומך בעולם.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול