האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

חישוב עלויות שוליות

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

חישוב עלויות שוליות או עלויות ישירות מחלק את העלויות לעלויות קבועות ומשתנות. האחרונות נוטות להשתנות בסך הכולל שלהן, ביחסן לתפוקה, ונחשבות כעלויות שוליות. חישוב עלויות שוליות מפריד ראשית כל בין העלויות הקבועות ואז מקציב את העלויות השוליות למוצרים או תהליכים.

חישוב עלויות שוליות יכול להוות חלק ממערכת הרישום והאיסוף של העלויות או לשמש ככלי ניתוחי ללימוד ודיווח של השפעות השינויים בנפח וסוג התפוקה. כאשר הוא משולב לתוך מערכת הרישום ואיסוף העלויות, המלאים מוערכים בעלותם המשתנה, בעוד שהעלויות הקבועות אינן משוייכות לייצור אלא נמחקות בדו"ח הרווח וההפסד בשנה בה נגרמו.

חישוב עלויות שוליות נקרא לעתים גם חישוב עלויות משתנות.

רקע לחישוב עלויות שוליות

הרקע לתפיסת חישוב העלויות השוליות הוא התאוריה הכלכלית של התפוקה השולית הפוחתת המתייחסת לשאיפתו של היזם להרחיב את עסקיו בנקודה בה עלות הייצור הנוספת של יחידה אחת או יותר שווה להכנסה הנוספת המתקבלת ממכירתה. הסיבה לכך היא שככל שהתפוקה עולה, לחצי הביקוש וההיצע יגרמו למחירים ולשכר, ולפיכך לעלויות, לעלות. ככל שמיוצרות יותר יחידות הצריכות להימכר, המחירים צריכים לרדת כדי להבטיח את ההיפטרות מהיחידות המיוצרות. המשמעות של עליה זאת בעלות והצמצום בהכנסה תהיה, בסופו של דבר, שהעלות הנוספת הדרושה לייצור יחידה אחת יותר תהיה זהה להכנסה הנוספת שתתקבל ממכירתה. לפיכך, לא ייווצרו רווחים נוספים, והחברה לא תהיה מעונינת עוד להמשיך בייצור.

בארה"ב, שם פותחה השיטה בשנות ה30- כדי להתגבר על העיוות הנגרם על-ידי תנודות ברמת המלאי ולחיסול הבעיה של שונויות נפח כאשר יש תנודות עונתיות גדולות ברמת המכירות, מוכר חישוב עלויות שוליות כחישוב עלויות ישיר.


 

חישוב

עלות שולית

עלות שולית כוללת חומרים, עבודה והוצאות, ועוד עבודות נוספות, הוצאות מינהלה ומכירה.

תרומה

ההכנסה ממכירות פחות העלות השולית שווה לתרומה או למירווח. זה מציין את הסכום בו מכירות המוצר תורמות להוצאות הקבועות של המפעל ולרווח, ובכך מדגיש את העובדה שעד לכיסוי ההוצאות הקבועות האלו, לא יווצר כל רווח.

שימושים

1. ניתוח עלות-מחזור-רווח. זהו כלי חיוני בניתוח עלות-מחזור-רווח (ע"ע). הוא ממחיש את היחסים בין העלות לנפח, ולפיכך, את ההשפעה של שינוי בנפח על הרווח. לפיכך הוא מסייע בקבלת החלטות על בחירת מוצרים, הפצה ושווקים.

2. יחסים בין עלויות קבועות ורווחים. הוא מדגיש את המשמעות של עלויות קבועות על הרווחים. הוא מציין האם במצב תחרותי מאד, יהיה כדאי לקחת הזמנה המכסה את העלויות השוליות ויוצרת תרומה מסוימת לכיוון העלויות הקבועות, מאשר להפסיד את ההזמנה ואת התרומה על-ידי עמידה על מחיר גבוה מהעלות המלאה.

3. ניתוח תרומה. ניתוח התרומה ליחידה של כל מוצר לקראת העלויות הקבועות או עלויות התקופה הנוכחית והרווח מוביל להכנסת הצהרות המראות את התרומה הכוללת של כל קבוצת מוצרים לקראת החזר של עלויות התקופה. הצהרות אלו ניתנות לעידון נוסף על-ידי הפחתת עלויות תקופתיות או נפרדות (כלומר, עלויות כמו הצטיידות שנתית ופרסום המוצר) מהן ניתן להימנע כאשר קו המוצרים מתחסל.

4. החלטות תמהיל מכירות. את אלו ניתן לקבל על-ידי ניתוח של התרומה היחסית של כל קו מוצרים לאחר שיוך העלויות התקופתיות המופרדות.

5. התגברות על בעית שונות נפח המכירות. הבעיות של שונות הנפח בשיטת חישוב סטנדרטית של ספיגה נפתרות. בחישוב עלויות ספיגה, תקורת הייצור הקבועה מעל/מתחת לספיגה מיוצגת על-ידי שונות הנפח. בעסקים בעלי תנודות גדולות ברמות המלאי ויחס גבוה של עלויות קבועות, גישה זאת עשויה להוביל לעיוותים חמורים בנתון הרווח. בהחלט יתכן בנסיבות אלו שהרווחים ירדו כאשר המכירות עולות ולהיפך, ובחישוב עלויות ספיגה קשה להסביר כיצד זה מתרחש או מדוע. תיכנון ובקרת רווח הינם לפיכך קשים יותר. עם גישת חישוב העלויות השוליות, המלאים מוערכים בעלות המשתנה ואין כל שונות בנפח. כתוצאה מכך, היחסים בין נפח המכירות והתרומה הם הרבה יותר קלים להסבר ולהבנה.

6. החלטות "לקנות או ליצר". החלטות כאלו מתקבלות באופן הטוב ביותר כאשר יש מידע מלא של העלות השולית או המשתנה של ייצור מוצר במקום קנייתו. אולם מועיל גם לדעת, באמצעות חישוב עלויות ספיגה, מהי התרומה לעלויות הקבועות שתנבע מהחלטת "ליצר".

7. החלטות הגורם המגביל. החלטות בנוגע לאילו הזמנות לקבל חייבות להיעשות לעתים קרובות כאשר המפעל פועל במלוא כושר הייצור. ההזמנה שתתקבל היא זאת בה חישוב העלויות השוליות מראה שבה תופק התרומה הגבוהה ביותר ליחידה של הגורם המגביל. לדוגמה, אם העבודה היא הגורם המגביל, המוצר שייבחר יהיה זה שיפיק את התרומה הגבוהה ביותר ליחידת עבודה.

8. החלטות תמחיר. גישת חישוב העלויות השוליות להחלטות תמחיר מכירה בכך שקבלת החלטות היא הבחירה בין חלופות מתחרות, כל אחת עם שילוב משלה של הכנסה ועלויות. התפיסות הרלבנטיות שיש ליישם הינן לפיכך, עלויות והכנסות עתידיות מצטברות ועלויות אלטרנטיביות, לא העלויות המלאות הכוללות עלויות הסטוריות. הגישה השולית עונה על השאלה "מה יקרה לרווחים אם מחירי המכירה של מוצרים מסוימים יועלו או יורדו?" בתמחיר שולי, החברה שואפת לקבוע את מחיריה באופן שימטב את תרומתה הכוללת לעלויות הקבועות ולרווח. זה מושג על-ידי לקיחה בחשבון של כל מוצר בנפרד וקביעת מחירו ברמה המחושבת כך שתמטב את תרומתו הכוללת.

יתרונות וחסרונות

יתרונות

שיטות חישוב עלויות שוליות הינן פשוטות להפעלה ואינן כרוכות בבעיות של הקצבת תקורה. קל יותר להסביר תנודות ברווחים משום שהן נובעות מיחסי-גומלין של העלות והמחזור ולא משינויים במלאי. חישוב עלויות שוליות מדגיש את התרומה של המכירות להחזר העלויות הקבועות ולרווח ומבהיר קבלת החלטות בתחומי-מפתח של חשבונאות ניהולית בהם שיקולי תמהיל מוצרים ותמחיר הינם חשובים.

חסרונות

חישוב עלויות שוליות מסיט את תשומת הלב מהעלויות המלאות, במיוחד בטווח הרחוק יותר. אולם בטווח הרחוק, חשוב שתהיה הבנה של עלותו המלאה של המוצר לחברה, מאחר והחברה חייבת להשיג תרומה מספקת מכל המוצרים כדי לכסות את העלויות הקבועות ולספק תשואה נאותה על ההון הפעיל. בטווח הקצר, רצוי לתמחר את המוצרים מתחת לעלותם המלאה כל עוד המחיר מכסה את העלות המשתנה ויוצר תרומה כלשהיא. אולם חשוב לדעת מהן ההשלכות של החלטות כאלו על החזר העלות הקבועה בזמן קבלת ההחלטות. חישוב עלויות שוליות עשוי לגרום למצב מסוכן כאשר מתייחסים אליו כשיטת החישוב היחידה מבלי לצפות קדימה.

מסקנה

חישוב עלויות שוליות הוא כלי חיוני לניתוח עלות-מחזור-רווח ותיכנון. לעתים קרובות הוא מופעל בשילוב עם חישוב עלויות ספיגה המספק מידע על העלויות המלאות לבקרה לטווח רחוק ולהערכת המלאי בחשבונות כספיים.


 

רגע של השראה
 

ממצוקה לניצחון

דפי ההיסטוריה מלאים בסיפורים על גברים ונשים ללא חת שהתגברו על קשיים ומצוקות ויצאו מנצחים.

אברהם לינקולן גדל בעוני מרוד.

לודוויג ואן בטהובן היה מלחין כביר, למרות חירשותו.

יצחק פרלמן היה בן להורים ניצולי שואה, משותק בחלק גופו התחתון מגיל ארבע, אך הוא כנר שאין כדוגמתו.

מוריו של אלברט איינשטיין טענו שקצב הלימוד שלו איטי, שהוא מפגר וחסר יכולת קליטה.

כל אחד מהאישים הדגולים הללו חווה תחילה את השוט ולאחר מכן את זרי הדפנה; תחילה היה המבחן ולאחר מכן הניצחון.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול