האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

ניתוח עלות-מחזור-רווח

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניתוח עלות-מחזור-רווח לומד את היחסים בין הוצאות (עלויות), הכנסות (מכירות) והכנסה נקיה (רווח נקי). המטרה היא לקבוע מה יקרה לתוצאות הפיננסיות כאשר רמה מסוימת של פעילות או נפח תתנודד, כלומר מה יהיו ההשפעות של שינויים בעלויות, מחזור מכירות או מחירים על רמות הרווח.

שימושים

בניתוח עלות-מחזור-רווח משתמשים כדי לחקור את השפעות השינויים במחזור המכירות על עלויות משתנות, ואת היחסים בין רווח ומחזור (יחס רווח-מחזור). הוא עונה על שאלת-המפתח: "איזו השפעה תהיה להעלאה או הורדה של אחד או יותר ממרכיבי עלות העבודה, עלות החומרים, העלויות הקבועות, נפח המכירות על הרווחים?" בניתוח עלות-נפח-רווח משתמשים בתיכנון רווחים ובקבלת החלטות טקטיות על מאמצי המכירות ומחירים.

תפיסות וטכניקות

ניתוח עלות-מחזור-רווח משלב את התפיסות והטכניקות הניהוליות והחשבונאיות הבאות:

1. המרכיב המשתנה והקבוע של העלות

2. ניתוח יחס רווח-מחזור

3. חישוב עלויות דיפרנציאליות

4. ניתוח נקודת איזון

5. מירווח או יחס הבטחון

6. ניתוח תמהיל מכירות


 

 עלויות משתנות וקבועות

1. העלויות המשתנות משתנות ישירות ביחס לרמת הפעילות העיסקית והינן קבועות ליחידת ייצור.

2. העלויות הקבועות נשארות קבועות במשך תקופת זמן מסוימת ללא קשר לרמת הפעילות העיסקית, בתוך טווח נתון, אם כי רחב, המוכר בשם הטווח הרלבנטי.

יחס רווח-מחזור

יחס הרווח-מחזור או התרומה הוא ההכנסה ממכירות פחות העלויות המשתנות (תרומה) מחולק להכנסה ממכירות. הוא מראה את השיעור בו הרווח גדל או יורד במקביל לעליה או ירידה בנפח המכירות.

חישוב עלויות דיפרנציאליות

חישוב עלויות דיפרנציאליות או מצטברות מודד את ההשפעות על העלויות הכוללות הנובעות משינויים כלשהם בפעולות. בניתוח עלות-מחזור-רווח משתמשים בו כדי לאמוד את השפעתן של החלטות חלופיות בנוגע לנפחי המכירות על עלויות קבועות או משתנות ועל התרומה או הרווח. חישוב עלויות דיפרנציאליות ניתן לשילוב עם ניתוח רגישות (ע"ע), הבוחן באופן כוללני את השפעתן של הנחות שונות, לרבות רמות פעילות ועלויות, על רמות הרווח.

ניתוח נקודת איזון

ניתוח נקודת איזון (ע"ע) מראה את הנקודה בה ההכנסה ממכירות מספיקה בדיוק כדי לכסות את העלויות הכוללות, כלומר מספר היחידות החייב להימכר לפני שהחברה תתחיל להראות רווח.

מירווח או יחס בטחון

ההפרש בין המכירות בפועל או המתוקצבות ומכירות נקודת האיזון מוכר בשם מירווח בטחון. לפיכך, מירווח או יחס הבטחון מציין את המידה בה הנפח יוכל לרדת לפני שהרווחים ייעלמו, כאשר כל שאר הגורמים שווים. במלים אחרות, מירווח הבטחון מייצג את אותו חלק של המכירות הקובע את ריווחי החברה.


 

 ניתוח תמהיל מכירות

ניתוח תמהיל מכירות קובע את השפעות השינויים בתמהיל המכירות על יחסי עלות-מחזור-רווח. כאשר בוחרים תמהיל מכירות, ניתן להציגו על גרף רווח/מחזור או גרף נקודת איזון תוך הצבת הכנסות ועלויות ממוצעות לתמהיל נתון.

שיטה

ניתוח עלות-מחזור-רווח משלב את התפיסות והטכניקות שפורטו למעלה על-ידי:

1. קביעת העלויות הקבועות והמשתנות הקשורות למוצרים;

2. חישוב היחסים בין נפח המכירות וההכנסות על-ידי התייחסות למחירי היחידה המשוערים או בפועל;

3. חישוב יחס הרווח/מחזור על-ידי חישוב התרומה (הכנסה ממכירות פחות עלות משתנה) כחלק מההכנסה ממכירות;

4. שימוש בחישוב עלויות דיפרנציאליות וניתוח רגישות כדי לאמוד את השפעתן של החלטות חלופיות לגבי רמות פעילות על העלויות והרווחים;

5. שרטוט גרף נקודת איזון הקובע את הנקודה בה המכירות מתחילות להפיק רווחים;

6. הפחתה מניתוח נקודת האיזון של מירווח יחס הבטחון כדי לציין את רמות הרווח בנפחי מכירות שונים מעל נקודת האיזון;

7. קביעת ההשפעה המצטברת או המשולבת של כל מוצר על הריווחיות כדי לאמוד את השפעות השינויים בתמהיל המוצרים.

התוצאות של כל אחד מהניתוחים שלמעלה משולבות כדי לענות על שאלות כמו:

* איזו הכנסה ממכירות יש להשיג כדי להחזיר את העלויות הקבועות?

* באיזה אחוז יכולות המכירות הנוכחיות לרדת לפני שמירווח הבטחון ינוצל עד תומו והעסק יגיע לנקודת האיזון?

* כיצד יושפעו הרווחים מרמות שונות של מכירות?

* איזו רמה של הכנסה ממכירות יש להשיג כדי להגיע ליעדי הרווח?

* מהן ההשלכות של עליות או ירידות בעלויות ליחידה או עלויות קבועות על הרווחים?

* מהו תמהיל המוצרים המיטבי מנקודת מבט הסתברותית?

* איזו השפעה תהיה לשינויים במחיר על הרווחים (על בסיס ההנחות בנוגע להשפעת שינויים כאלה על הביקוש ומכאן על ההכנסה)?

תועלת

התועלת של ניתוח עלות-מחזור-רווח היא שהוא מבליט את גורמי-המפתח המשפיעים על הרווחים ומאפשר לחברה להבין את השלכות השינויים בנפח המכירות, עלויות או מחירים. ידע זה של דפוסי ההתנהגות של העלות ויחסי הרווח-מחזור מספק הבנה מעמיקה שהינה רבת ערך בתיכנון ובקרת פעולות לטווח קצר ורחוק.


 

רגע של השראה
 

כמה כסף

בת מיהרה הביתה לאביה.

"אבא, יוסי ביקש את ידי."

האב: "כמה כסף יש לו?"

הבת: "אתם הגברים כולכם דומים. הוא שאל אותו הדבר לגביך."

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול