האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

תקציב על בסיס אפס

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

תיקצוב על בסיס אפס הוא טכניקה המחייבת את מנהלי התקציב להעריך מחדש את כל פעילויותיהם כדי להחליט האם הן ניתנות לחיסול או למימון ברמה מצומצמת, זהה או גבוהה יותר. רמות מימון נאותות, מאפס ועד לעליה משמעותית, ייקבעו על-ידי הקדימויות שנקבעו על-ידי ההנהלה הבכירה והזמינות הכוללת של אמצעי המימון.

בסיס

הגישה המסורתית לתקצוב נוטה להנציח מחויבויות שנוצרו בעבר. נוהל זה מתחיל עם רמת ההוצאות שנקבעה בעבר כבסיס ומתמקד בעליות או ירידות חזויות מבסיס זה. רק חלק קטן של התקציב מנותח, במקום ביקורת מדוקדקת של כל חלק מהתקציב. דעתם של המנהלים נתונה אך ורק להצדקת העליות במקום להתמודדות עם האתגר של הצורך בשינוי לכל פונקציה או פעילות בצורתן הנוכחית.

המונח "בסיס אפס" אינו אומר שהמעמד של כולם "מאופס" אוטומטית, או שהפעולות והמבנה חייבים להיבנות מהתחלה. זה יהיה בלתי-מציאותי. אולם הוא כן מחייב הערכה שיטתית וסקירה של כל הפעילויות והתוכניות, נוכחיות וחדשות, על בסיס התפוקה והעלות כאחד, תוך הדגשת קבלת ההחלטות הניהוליות. גישה זאת מכירה בכך שבסופו של דבר, הפקת התקציב היא עניין של הערכת קדימויות מול יעדי מירווח ורווח, ולאור ניתוח העלויות והתועלות של גישות חלופיות.

שיטה

תיקצוב על בסיס אפס מכסה את כל הפעילויות, למרות שהוא אינו דרוש להכללת עבודה ישירה כאשר משתמשים בעלויות תקניות. המרכיבים הבסיסיים לכל פעילות או יחידת החלטה מוגדרים, וכל יחידה מנותחת כדי לקבוע:

1. את יעדיה.

2. את הפעילויות שהתבצעו.

3. את העלויות הנוכחיות של פעילויות אלו.

4. את התועלות הנובעות מכל פעילות.

5. את אמצעי מדידת הביצועים, תקניים ואחרים הקיימים.

6. דרכים חלופיות להשגת היעדים והקדימות בין יעדים אלה.

7. היתרונות והחסרונות של יצירת רמות הוצאה שונות.

תועלות

תיקצוב על בסיס אפס אינו תרופת פלא ולעתים קרובות הוא נכשל משום שחברות מנהיגות נהלים מורכבים מדי השוקעים מבלי להשאיר עקבות בים הניירת. אולם הגישה היא נכונה:

בקרת עלויות היא במהותה הטלת ספק והצדקה של הוצאות מוצעות וכן מעקב צמוד אחר ההוצאות בפועל. שיטת הבקרה המורכבת ביותר בעולם תהיה חסרת תועלת אם היא מבוססת על בסיס רעוע. טכניקות תיקצוב על בסיס אפס יכולות וצריכות להיות מנוצלות לפיתוח הגישה המתאימה מצד המנהלים לבחינה ובקרה של כל פעילויותיהם. טכניקות אלו אינן צריכות להיות מופעלות באופן מאיים. הדגש צריך להיות על ערכן בקביעת קדימויות נכונות ואבטחה שהעלויות והתועלות ייסקרו לעומק לטובתם של כל הנוגעים בדבר.


 

רגע של השראה
 

ברוך כישרונות

לכל אחד מאיתנו יש כישרונות. מה שעושה את ההבדל הוא אופן הניצול של הכישרון.

כאשר הנרי פורד סיים ביקור בו הציג בפני אורח את מפעל הרכב שלו, אמר המבקר: "נראה לי כמעט בלתי-אפשרי שאדם שהתחיל למעשה עם כלום, הגיע לכל זה."

פורד השיב, "אתה אומר שאני התחלתי בכלום, אך זה אינו נכון. כולנו מתחילים עם מה שיש, אך חשוב כיצד לנצל אותו."

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול