האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

חשבונאות תקורה

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

חשבונאות תקורה מיועדת במיוחד לזיהוי, מדידה ובקרת תקורות. תקורות, למטרת חשבונאות התקורה, הן עלויות שאינן ספציפיות לפעילות מסוימת. אלה הן למעשה עלויות הנובעות מהוצאה לפועל של מערך פעילויות גדול בתוכו ניתן להתייחס לכל פעילות כאל חלק בלתי-נפרד מהמערך השלם.

עקרונות חשבונאות התקורה

העקרונות הבאים ישימים לחשבונאות תקורה:

1. חישוב עלויות התקורה מתבצע משתי סיבות:

* ניתוח הפעולות הקיימות למטרות בקרת עלויות וכדי להבטיח שהעלויות יהיו המינימליות לכל רמת תפוקה נתונה;

* ניתוח לקבלת החלטות כלכליות שינחו את השינויים בשיטה התיפעולית הקיימת.

2. התקורות ינותחו רק עבור יחידות חשבונאות מפורטות ועל פני תקופת זמן מוגדרת.

3. ניתוח תקורה אינו יכול להיות רלבנטי לכשעצמו עבור כל ההחלטות ולמטרות בקרה. הניתוח יספק מידע והנחייה, אולם ההחלטה הסופית עשויה להצטרך לקחת בחשבון גורמים אחרים בסביבה הפנימית והחיצונית של החברה.

4. חשבונאות תקורה צריכה להגביל את עצמה לעלויות הרלבנטיות בלבד, כלומר, לאותן עלויות שיושפעו בעתיד על-ידי החלטות עכשוויות (גישה זאת מכונה גם חשבונאות מצטברת). עלויות הסטוריות מספקות בסיס לתחזיות לעתיד אולם אינן רלבנטיות בפני עצמן.

בקרת תקורה

בקרת תקורה היא ראשית כל ענין של זיהוי התקורות ואז הגדרת האחריות לאותן תקורות. עלות תקורה ניתנת לבקרה רק כאשר המנהל האחראי יכול להשפיע על הרמה שנגרמה.

בקרת תקורה מושגת על-ידי הנהגת מערכת של חשבונאות מרכזי אחריות הקשורה למבנה קבלת ההחלטות ומשפיעה על גרימתן של עלויות מסוימות. לפיכך, עלויות תקורה מסווגות בדרך עיקבית למבנה זה. מאחר, ומעצם טבען, קשה למקד את האחריות לעלויות תקורה, יש להקדיש מאמצים רבים לזיהוי האחראי הראשוני. שיטה נאותה של חשבונאות תקורה תמנע הקצאה שרירותית של עלויות.

שיטת החשבונאות לפי מרכזי אחריות (ע"ע) מתחילה מלמעלה, שם יחס-המפתח של תקורה להכנסה ממכירות יזכה לתשומת לב מתמדת בתיקצוב ובבקרה. שונויות משמעותיות בנתון הכללי הזה מחייבות חקירה בכל רמת אחריות כך שניתן יהיה לקבוע את הסיבות ולנקוט בפעולה מתקנת.

תועלות

חשבונאות תקורה מבליטה תחום עלויות משמעותי שהינו לעתים קרובות קשה לבקרה. בעיה זאת מתעוררת באופן טיפוסי משום שהתקורות אינן מסווגות במדויק והאחריות לבקרתן היא מעורפלת. חשבונאות תקורה שואפת להתגבר על פגמים אלה.


 

רגע של השראה
 

הרוויח הכל בעצמו

טקסני עשיר: "אני רוצה לשלוח לך את מטוס הסילון שלי ונצא לצייד בחווה של בני מערבית לאוסטין. החווה משתרעת על 8,000 דונם ועליה עדר בקר גזעי וחיות צייד אקזוטיות. אני ממש גאה בילד הזה. הוא רק בן 14 וגם הרוויח הכל בעצמו."

תושב ניו-יורק: "איך לעזאזל הוא עשה זאת?"

טקסני עשיר: "הוא קיבל ארבע ציוני 90 וחמש 80."

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול