האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

חישוב שיעור התשואה

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

שיטת חישוב שיעור התשואה הממוצע להערכת השקעת הון מחשבת את שיעור הרווח השנתי הממוצע מהשקעה כאחוז של הוצאת המזומנים הראשונים. הוא מוכר גם בשם שיעור תשואה בלתי מתואם.

שיטה

חישוב שיעור התשואה מתבצע בצעדים הבאים:

1. רישום ההוצאות ההוניות לכל שנה של הפרויקט בטבלה.

2. חילוק ההוצאה ההונית הכוללת במספר השנים של הפעלת הפרויקט להשגת הוצאה הונית ממוצעת לשנה.

3. רישום בטבלה של תזרימי המזומנים הנקיים החיוביים לכל שנה.

4. סיכום תזרימי המזומנים הנקיים וחלוקת התוצאה במספר השנים של חיי הפרויקט כדי לקבל את התשואה השנתית הממוצעת.

5. חילוק התשואה השנתית הממוצעת בהוצאה ההונית הממוצעת לשנה והכפלת התוצאה ב100- כדי לקבל את שיעור התשואה השנתי הממוצע באחוזים.

שימושים

שיטת חישוב שיעור התשואה היא השיטה המסורתית להערכה והיא מבוססת על דוחות פיננסיים מוכרים הנערכים בחשבונאות על בסיס מצטבר המכירה בהכנסות ובעלויות עם קבלתן או היווצרותן, לא כסף שנתקבל או שולם. לפיכך, זהו אמצעי מדידה פשוט לריווחיות המפיק נתון הניתן בקלות להשוואה עם התשואה על פרויקטים חלופיים, התשואה הניתנת להשגה מהשקעות חלופיות (למשל פקדונות בנקאיים), או הדיבידנד הצפוי מהנפקת מניות רגילות לציבור. החיסרון של טכניקה זאת הוא שהיא מתעלמת מערך הזמן של מושג הכסף, כלומר ש1- ש"ח שמתקבל היום שווה יותר מ1- ש"ח שמתקבל במועד מאוחר יותר, משום ש1- ש"ח שמתקבל היום יכול להרוויח רבית במשך הזמן החולף. שיטת תזרים המזומנים המהוון (ע"ע) נועדה להתגבר על ליקוי זה.


 

רגע של השראה
 

כשמשהו משתבש

בוב פוסי, הכוריאוגרף המפורסם פוטר פעם מתפקיד המנהל הכוריאוגרפי של המחזמר "הגיבור הכובש" לאחר שהמחזמר לא מילא את ציפיות ההצלחה שתלו בו. הוא הגיב על פיטוריו במילים: "אני הגיתי את המחזמר. אני תכננתי אותו. אני ליהקתי את המשתתפים. אני שרטטתי את השרטוטים הראשונים. אני הייתי הבימאי ורק משהו משתבש, כבר מאשימים אותי!"

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול