האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

ניתוח סיכונים בהשקעה

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניתוח סיכונים בהשקעה אומד את הסכנה הטמונה באי-השגה של תחזיות התוצאה או התפוקה מהשקעה או השקעות - כלומר, סיכוייו של הפרויקט להפסיד. התוצאות מובעות בדרך כלל כערכים נוכחיים נקיים לאחר חישוב היוון זרם המזומנים העתידי בהשקעה. האומדן הסופי מבוסס על הערכות ההסתברות של שינויים המתרחשים בנתונים הבסיסיים שבתחזית כמו ביקוש, עלויות, אינפלציה ותזרימי מזומנים.

הצורך

אומדני תזרימי מזומנים נערכים כאשר הערכת השקעות כפופה לאפשרות של טעות בתחזית, כמו בכל תחזית. הטעויות מתרחשות משום:

1. שהביקוש לעולם אינו ניתן לחיזוי במלואו ותחזיות תזרימי מזומנים חיוביים הינן לפיכך בלתי-ודאיות;

2. העלויות, ומכאן תזרימי המזומנים השליליים הם מבוססי זמן אולם נסיבות שלא נצפו עלולות לשנותם;

3. אינפלציה אינה ניתנת לחיזוי מדויק והיא מקטינה את ערך הכסף תוך הגדלת שיעורי הרבית.

טכניקות

הטכניקות השכיחות ביותר בניתוח סיכונים הן:

1. אומדני שלוש רמות

2. ערך משוער


 

 אומדני שלוש רמות

הכנת אומדן שלוש רמות היא שיטה גסה למדי של השוואת סיכונים. היא דומה לניתוח רגישות בכך, שבניגוד לטכניקות אחרות לניתוח סיכונים, היא אינה משלבת הערכות הסתברות של שינויים בגורמים הבסיסיים.

שלוש תחזיות תזרימי מזומנים נערכות: אחת עבור התנאים הטובים ביותר (אופטימית); אחת עבור התנאים הגרועים ביותר (פסימית); והשלישית עבור התוצאה הסבירה ביותר. אלו מספקות את התחושה הכללית לגבי מה עשוי להתרחש לפרויקט אשר עליה יכולה ההנהלה לבסס את החלטותיה. קיימות טכניקות ניתוחיות יותר, כפי שיתאר בהמשך, אולם במידה זאת או אחרת, כולן תלויות בהנחות סובייקטיביות מסוימות.

ערך משוער

הערך המשוער הוא תחזית המבוססת על הממוצע המשוקלל של כל רמות המכירות בעלות סבירות הגיונית. ההסתברות מובעת כסיכוי באחוזים להשגת תוצאה נתונה. בניתוח סיכונים, הערכים המשוערים נקראים גם שקילי ודאות.

הערך המשוער מושג על-ידי הכפלת כל אחת מתחזיות הביקוש החלופיות המובעות כתזרימי מזומנים בהסתברות שלה וחיבור התוצאות יחדיו.

תועלות

ניתוח סיכונים מבטיח זיהוי הגורמים המשפיעים על התוצאות הסבירות של ההשקעות וחקירה מלאה של הסתברות התרחשותם. הוא מספק הנחייה לקבלת החלטות, אולם, עקב ההנחות המובנות בכל אומדני הסבירות, ניתוח סיכונים אינו יכול לעולם לבוא במקום שיפוט ניהולי סוביקטיבי, אותה "תחושת הבטן" שההשקעה תצליח או תיכשל.


 

רגע של השראה
 

מזון קפוא

אם דגים בטמפרטורה של 40 מעלות מתחת לאפס ומושכים דג מתחת לקרח, מתרחש דבר מובן מאליו. הדג קופא, מהר וקשה. אולם, קלרנס בירדסי, שעמל קשה לפרנסתו כסוחר פרוות בלברדור, בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה, הבחין בתכונה שלא הייתה כה בולטת אצל אותם דגים שקפאו במהירות.

כאשר הפשירו אותם, הדגים היו רכים, ולחים - טובים כמעט כמו ברגע בו נדוגו. כך היה גם לגבי האווזים וראשי הכרוב שהוא אחסן מחוץ לבקתתו במהלך החורף הקנדי הארוך.

בעקבות אותה תכונה בה צפה קלרנס, הוא הפך לאיש עשיר אחרי כעשר שנים. תהליך ההקפאה המהירה שבירדסי היה החלוץ שלו הוליד מזון קפוא שנעם לחיך הצרכנים. הוא יצר תעשייה של מיליארדי דולרים והעניק לחקלאים את התמריץ לגדל תבואות בשוק שלא הוגבל מחילופי העונות. במקרה של מיץ תפוזים קפוא, נוצר מוצר שלא היה קיים קודם לכן.

וכך כתב בירדסלי אחרי שנים, "במה שעשיתי לא היה דבר יוצא דופן." הוא ציין כי תושבי הצפון נהגו להקפיא בהקפאה מהירה במשך שנים. "אני פשוט הפכתי את מוצרי ההקפאה המהירה לזמינים לקהל הרחב."

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול