האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

בדיקת כדאיות לעסק בתחום ההיי-טק

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

לפני שאתה מתחיל בעריכת התוכנית העיסקית אתה צריך תחילה לגבש את הרעיון במוחך. איך אתה מוודא שברעיון שלך יש ממש ושכדאי להשקיע זמן ומאמצים בהוצאת הרעיון מן הכח אל הפועל?

לפניך שורת שאלות אשר יעזרו לך לגבש את הרעיון ולבחון בצורה ראשונית אם יש בו פוטנציאל להפוך לפרויקט ריווחי. התיחס לשורת השאלות הבאה ברצינות והקדש זמן לשקול את הנושאים השונים שכן שאלות אלה מבטאות את הבעיות והאתגרים המהווים אבן בוחן לכדאיות של כל פרויקט יזמי בתחום הטכנולוגיה המתקדמת:

שיווק

* מה הבעיה אותה אמור המוצר לפתור?

* מדוע העיתוי נכון? כמה זמן יישאר החלון בשוק פתוח?

* מה גודל השוק? (בארץ? בעולם?)

* מה שיעור גידול השוק? מה הגורמים לגידול?

* מה פילוח השוק, ומהם מישתני הפילוח הרלוונטיים? (יישומים שונים, מחירים שונים, גאוגרפיה, וכד').

* מהי התחרות? (הגדרה: תחרות היא כל מה שהשוק עושה בהיעדר המוצר המוצע).

* מיהם השחקנים הראשיים בשוק? (מיתחרים, צרכנים גדולים).

* מדוע, ובאיזו מידה, יענה המוצר המוצע על צורך השוק יותר מן התחרות?

* מהו פלח השוק בו למוצר המוצע היתרון המירבי?

* מה הגדרת המוצר הנכונה לאותו פלח שוק?

* כיצד ימוקם המוצר באותו פלח שוק?

* מהם החסמים התרבותיים/התנהגותיים להחדרת המוצר לשוק היעד? כיצד ניתן לעקפם?

* מהן אלטרנטיביות הפצת המוצר אל תוך שוק היעד? מהי האלטרנטיבה המיטבית, ומדוע?

* מי ידיד? מי אויב? כיצד ניתן לנצל, או לשתף פעולה עם ידידים בפועל או בפוטנציה?

* מהו ניתוח החיסכון הכספי הצפוי למשתמש עם רכישת המוצר המוצע?

* מהן אלטרנטיבות התמחיר למוצר? מהי מדיניות התמחיר המיטבית ומדוע?

* למי מוכרים את המוצר? למישתמש? לממונה עליו? למספר גורמים שונים בו-זמנית?

* כיצד צפוי להראות תהליך המכירה עצמו? כמה זמן תימשך כל מכירה?

* מהי ההיערכות האירגונית המיטבית כנגזרת של אסטרטגית השווק?

* מהן דרישות השירות למוצר?

* מהן האלטרנטיבות למתן שירות למוצר?

* מהי צורת השירות המיטבית? מדוע?

* מהי ההיערכות האירגונית המיטבית הנגזרת מצורת השירות הניבחרת?

* מהו קו המוצרים, לטווח ארוך, שימשיך את המוצר הראשון?

* מהם הסיכונים השיווקיים העיקרים וכיצד ניתן להפחיתם?

טכנולוגיה

* מהם פערי הידע אותם יש לסגור במהלך פיתוח המוצר?

* מהן הדיסציפלינות הטכנולוגיות הדרושות לפיתוח המוצר?

* האם המוצר מבוסס על טכנולוגיות בסיסיות מוכחות? רכיבים קיימים?

* מה היקף המשאבים (זמן, כח-אדם, כסף) הדרושים להשלמת הפיתוח? מה ניתן לקנות מן המוכן?

* מהן הנקודות הקריטיות במהלך הפיתוח? מהם יעדי הביניים, מתי יושגו, וכיצד ניתן למדוד אם הושגו?

* האם עצם הגדרת המוצר תלויה במעבר אבני דרך מסוימות במהלך הפיתוח?

* מהם הסיכונים הטכנולוגיים, וכיצד ניתן להקטינם?

* מה צריכים להיות הרכב ומבנה קבוצת הפיתוח הנגזרים מצרכי הפיתוח?

* מה המשמעויות הניגזרות מייצור המוצר לגבי איפיונו?

* מהם פערי הידע הכרוכים בייצור המוצר? האם ניתן, וכדאי, להשתמש במשאבים חיצוניים?

* מהם מנגנוני בקרת האיכות בפיתוח ובייצור?

* כיצד יונח הבסיס הטכנולוגי לקו המוצרים העתידי, כהמשכו של המוצר הראשון?

ניהול ואירגון

* מדוע צריך להניח שלצוות היוזם יתרון יחסי בהגשמת הפרוייקט מול צוותים אחרים בעולם?

* האם לצוות המקים מגוון הכישורים הדרוש לניהול החברה בתחילת חייה?

* מהן הגדרות כישוריהם של אנשי המפתח החסרים בצוות? מתי יש לאייש עמדות אלו? היכן וכיצד יש לחפש את האנשים החסרים?

* מה מבנה החברה הרצוי, כאינטגרציה של דרישות הפיתוח, הייצור, השווק והשירות?

* מהם המשאבים הדרושים בכח אדם, ציוד ומקום, בשלבים שונים של הפיתוח והכניסה לייצור ושווק? האם ניתן להפחית השקעה ראשונית? (ע"י שימוש במשאבים חיצוניים, השכרת ציוד, וכד').

* כיצד יתומרצו אנשים שונים בחברה?

* כיצד תתורגם התוכנית העיסקית למיפרט מטרות אישיות לכל עובד ועובד?

* כיצד תיבדק עמידה ביעדים, של כל עובד ושל החברה כולה?

* מהם הסיכונים הניהוליים/אירגוניים העיקרים וכיצד ניתן להפחיתם?


 

כספים

* מהו תרשים המזומנים הניגזר מן התוכנית העיסקית? (על בסיס חודשי עד להגעה צפויה לרווחיות; בסיס רבעוני לשלוש שנים ראשונות; בסיס שנתי לחמש שנים ראשונות).

* מהם דו"חות רווח והפסד, ומאזנים, הצפויים לחמש השנים הראשונות? (על בסיס שנתי).

* כיצד ניתן לפרק את תהליך מימון החברה לשלבים הניגזרים מהצרכים התיפעוליים ומאבני הדרך?

* מהם מקורות ההון הרצויים לחברה, בשלבים שונים של התפתחותה, כנגזרת של האסטרטגיה העיסקית? מתי נכון לגשת לכל אחד מהם?

* היה והתפתחות החברה איטית מהצפוי, מה הצרכים הכספיים הנוספים הנובעים מכך?

* מתוך כל האמור לעיל-מהו ערך החברה ביום הקמתה, וכיצד צפוי להשתנות עם מעבר כל אבן דרך?

עקרונות כלליים לתיכנון עסק בתחום הטכנולוגיה המתקדמת

* טוב פתרון בינוני לשוק גדול מפתרון גאוני לשוק קטן.

* מוצר ניתן לשנות, אנשים אפשר להחליף, אך השוק אדון לעצמו; אין לחסוך במאמץ להבינו.

* עדיף פתרון הפונה למיגזר שוק אנכי מאשר לשוק אופקי. (התוכנית העיסקית הופכת למוגדרת יותר ובת-בדיקה, להנהלת החברה קל יותר להתמקד, לחברה קל יותר להגן על מעמדה מול תחרות, ונוצרות אפשרויות להכנסת שותפים מקצועיים לעסק בשלבים שונים).

* יש להזהר ממוצרים הרגישים לשינויים תרבותיים בין ישראל ושוק היעד. או שהצגתם לשוק כרוכה בשנוי הרגלי קניה/שימוש קיימים.

* אין מוצר ללא תחרות; ככלל אצבע, יש להוכיח שהמוצר כדאי למשתמש לפחות פי שניים מן התחרות, כאשר יימכר עם ערך מוסף של לפחות 60%.

* אסטרטגיה פירושה בחירה; ניסוח אסטרטגיה עיסקית שאיננה פרי ניתוח וברירה בין אלטרנטיבות שונות הוא חסר משמעות ואינו מועיל.

* אמינותו של היזם ותוכניתו עומדת ביחס ישר לכושרו לזהות סיכונים, להצביע עליהם מפורשות ולהכין פתרונות חילופיים למקרה שהפתרון המתוכנן ייכשל.

 

רגע של השראה
 

הימים הטובים ההם

האם אתם זוכרים את 'הימים הטובים ההם' בהם אדם פשוט נזרק לעבודה ואז - או שטבע או שהתחיל לשחות?

גם אז זו הייתה שיטה יקרה למדי. לו מישהו יכל לחשב את עלות הכישלונות המיותרים - אנשים שיכלו ללמוד כיצד להתמודד היטב עם תפקידם עם קצת הדרכה - אזי היינו מגיעים לסכום מחריד.

כיום, כאשר קשה יותר מתמיד להשיג עובדים טובים, כישלונות מיותרים הם יקרים אף יותר. אם יש דבר מה שניתן לעשות כדי לסייע לעובד חדש להצליח, אז מן הראוי שכל מי שמעורב בעניין ישקיע זמן ומאמץ.

הבעיות עלולות להתעורר לפני שמישהו מתחיל בכלל לעבוד. כאשר מציעים למועמדים עבודה, מתייחסים אליהם כאילו הם באמת מישהו מיוחד. מושקע מאמץ כדי להרשימם; מקדישים להם שימת לב ומציגים בפניהם את התפקיד באור הטוב ביותר האפשרי. האם יש איפוא להתפלא שהם מופיעים במקום העבודה עם ציפיות גבוהות?

אם בימים הראשונים הם אינם מגשימים את צפיותיהם, אזי הדבר עלול להשפיע על המורל שלהם כבר בצעדיהם הראשונים. ציפיות גבוהות מוליכות לאכזבה רבתי אם אנשים ממהרים להתייחס לעובד החדש כאילו היה אחד מהצוות הוותיק.

מנהיגים נבונים, יהיו עסוקים ככל שיהיו, אינם מתייחסים לעובדים חדשים באופן מקרי. הם מקדישים לעובדים החדשים שימת לב אישית. הם מקצים להם זמן כדי לשלבם בארגון. הם מתכננים מה התפקידים שאותם עובדים יוכלו למלא במהלך הימים הראשונים והקריטיים שלהם בעבודה.

חרדות הן דבר טבעי לגבי עובדים חדשים: האם יקבלו אותי לעבודה? האם אהיה מסוגל להתמודד עם התפקיד? היכן אני מתחיל? איך אסתדר? האם יש לי סיכויים טובים להתקדם? כאשר מעודדים עובדים חדשים להעלות שאלות ולשוחח עליהם, מצליחים תמיד לטעת בהם ביטחון.

חשוב לא פחות הוא להבטיח להם תעסוקה מלאה. אין דבר מתסכל יותר לאנשים מלאי מרץ והתלהבות לקראת משרה חדשה מאשר לשבת בחיבוק ידיים או ל'הרוג זמן' בעודם מעמידים פנים שהם עושים משהו. מנהל טוב יכול לגרום להם להגביר את הקצב כאשר יטיל עליהם משימות מלאות אתגרים כבר בראשית דרכם.

כמו כן יש להקפיד ולעקוב אחר התקדמותם. יש להפגין עניין ומדי פעם בפעם לבדוק איך הם מסתדרים. הדרך הטובה ביותר לשמור על העניין של העובד בעבודה היא לשמור על העניין שלך בעובד.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול