האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול - תוכן העניינים

 האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

 


 

רגע של השראה
 

אין קיר שהוא גבוה מדי

הדור שלנו מכיר היטב את נושא קביעת היעדים. אותי מרשים הסיפור המקראי על מאמציו של נחמיה לבנות את חומות ירושלים. נחמיה האמין בכל מאודו כי נקרא לסייע לעם ישראל להיחלץ מן הקינות והייאוש שפקדו אותו. מאז החורבן שעשו הבבלים הקיפו עיי חרבות את עיר דוד המפוארת בעבר. ואז הופיע נחמיה, עם משאבים כספיים מעטים, אך עם תכנית מוגדרת לשיקום. בחמישים ושניים יום בלבד, נחמיה וצוותיו הקימו חומה מושלמת סביב לעיר, במקום שבו קודם לכן היה חצץ בלבד. סיפור מקראי זה הוא מקור השראה למי שסבורים שיעדיהם אינם ניתנים להשגה.

נחמיה ראה את החומה בעיני רוחו, שיתף בחלומו את אלו שיכלו לעזור ולאחר מכן הפעיל את תכניתו. לזה קוראים קביעת יעדים ריאליים.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול