האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול - תוכן העניינים

 האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

 


 

רגע של השראה
 

החלט מה אתה רוצה

הנרי ג'י קייזר סיכם את פילוסופיית ההצלחה שלו במלים הבאים: "עליך להחליט מה הדבר שאותו אתה רוצה יותר מכל בחיים; כתוב את יעדיך ותכנן כיצד להשיגם."

זה נראה פשוט. יחד עם זאת, מרבית בני האדם דומים לאותה קשישה שניצבה בפינת הרחוב וחששה לחצות מכיוון שאין כל תמרור שיווסת את תנועת הרכבים. גבר ניגש אליה בפינת הרחוב ושאל אותה אם יוכל לחצות אתה את הכביש. "כן," ענתה ואחזה בזרועו החזקה. הם חצו את הכביש בתזזית. מכוניות צפרו, אנשים צרחו וקולות חריקת הצמיגים מילאו את חלל האוויר. לבסוף כשהגיעו לצד השני, זעקה הקשישה בזעם, "כמעט הרגת אותנו. אתה הולך כאילו אינך רואה את קצה אפך."

"אני באמת איני רואה את קצה אפי," ענה האיש, "אני עיוור. לכן שאלתי אם אוכל לחצות אתך את הכביש."

אנשים ללא יעדים הולכים בדרכי החיים כעיוורים. אין להם כיוון ברור מלבד להתחמק ממכשולי החיים.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול